Ny bok av Sissel Jenseth
Ny bok av Sissel Jenseth
I sporene til Hans Nielsen Hauge
Les mer
Rettssaken mot kjente Haugianere i Kristiansand !
Forhør i Kristiansand Byrett i året 1806
Les mer
Haugeinstituttet ønsker alle en Velsignet og God Påske !
Hans Nielsen Hauges bok kiste !
Hans Nielsen Hauges bok kiste !
Haugeinstituttet har fått en interessant henvendelse !
Les mer
Hauge kveld med Trygve Riiser Gundersen og Svein Høiden
Arrangører: Heia og Mysen Normisjon 20. mars 2024
Les mer
En historisk roman av Liv Sundheim
Den søte forening En roman skrevet høsten 2023 .
Les mer
Hans Nielsen Hauge - Guds vandringsmann av Alfred Hauge
Lest inn av Kari Margrete Rensel Løvgren
Les mer
Haugeinstituttet ønsker dere en Riktig God og Fredfull JUL !
Haugeinstituttet ønsker dere en Riktig God og Fredfull JUL !
Med håp om at 2024 vil bli et år i Fredens tegn !
Les mer
Premiere på Filmen om Hans Nielsen Hauge i april 2024
I markeringsåret 2024 for Hans Nielsen Hauges død , kommer dokumentarfilmen på kino !
Les mer
Indkomne Efterretninger om den islandske Tangart Søl og andre i Statsraad Stephensens Skrivt beskrevne Tang Acter. --- 1809.
Biskopen i Kristiansand, SAK/1113-0001/G/Go/L0008: C 313 - Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser, 1782-1809, s. 1 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60044625 000001
Les mer
Prost Aschenbergs innberetning om Hans Nielsen Hauge
Prost Aschenbergs innberetning om Hans Nielsen Hauge
Moe Kald i Øvre Telemark Prosti 21. september 1804
Les mer
Prost og sognepræst Thestrup i Nedenes. 21. Juli 1804. Holt.
Prost og sognepræst Thestrup i Nedenes. 21. Juli 1804. Holt.
Innberetning til biskop Jens Bloch i Christiansand om Hans Nielsen Hauge.
Les mer
Transkribert brev skrevet av Hans Nielsen Hauge
Arbeidet er utført av gotisk gruppe i Kristiansand våren 2023 ! Medlemmer fra Slekt og Data i Vest Agder og fra Haugeinstituttet.
Les mer
Boklansering ved Svein Ivar Langhelle
Boklansering ved Svein Ivar Langhelle
Det blir lansering i Tysvær 16.oktober, med bidrag også fra prost og misjonssekretær for Karmsund krets av Indre Sjømannsmisjon.
Les mer
Panelsamtale om Hans Nielsen Hauge fredag 18. august 2023
Arrangører: NLA Hauge School of Management og Frogner Folkehøyskole
Les mer
Hans Nielsen Hauge kveld i Arendal tirsdag 15. august !
Hans Nielsen Hauge kveld i Arendal tirsdag 15. august !
Henrik Syse holder foredrag med overskriften: Hvordan bringe arven etter Hauge videre ?
Les mer
Åpent møte Litteraturhuset i Oslo 28.mars 2023 hvordan markere Hans Nielsen i 2024 !
Åpent møte Litteraturhuset i Oslo 28.mars 2023 hvordan markere Hans Nielsen i 2024 !
Ca 50 tilstede. Kjell Magne Bondevik la ned krans ved Hans Nielsen Hauges grav,
Les mer
Åpent møte om Hans Nielsen Hauge markeringer i 2024, Litteraturhuset i Oslo. 28.mars 2023. Foto: Boe Johannes Hermansen.
Hauge - senteret i Fredrikstad inviterte til åpent møte om forslag til hva Hans Nielsen Hauge markeringer i 2024 kan være annerledes enn jubileumsåret 2021. Møteleder Svein Høiden. Deltakere: Kjell Magne Bondevik som og la ned krans ved Hans Nielsen Hauges gravsted. Linda Helen Haukland, Dag Kullerud, Arne Bugge Amundsen, Trygve Riiser Gundersen og Harald Stanghelle. Ca 50 fremmøtte. Foto: Boe Johannes Hermansen.
Les mer
Biskopen i Kristiansand, SAK/1113-0001/G/Go/L0008: C 313 - Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolov
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db60044625 000001. Arkivreferanse: SAKR, D/1475 Laurits Repstad, boks 17.
Les mer
Hauge kveld i Filadelfia i Arendal onsdag 17. august 2022 !
Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift rapport om Hans Nielsen Hauge til Cancelliet i København. 2. november 1804.
Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift rapport om Hans Nielsen Hauge til Cancelliet i København. 2. november 1804.
Sluttrapport fra biskop Bloch til det Høykongelige Danske Cancelliet i København
Les mer
Rettssaken mot haugianere i Kristiansand Byrett i året 1806
Hans Nielsen Hauges nære medarbeidere i Kristiansand !
Les mer
To Hauge arrangementer på Hauges Minde !
To Hauge arrangementer på Hauges Minde !
Merk deg datoene lørdag 29. juli og onsdag 13. september og ta turen til Fredrikstad !
Les mer
Åpent møte om Hauge markeringen i 2024 !
Åpent møte tirsdag 28. mars 2023 i Litteraturhuset i Oslo.
Hva bør en Hauge markering i 2024 inneholde ? PÅ hvilken måte kan den skille seg ut fra 2021 ? deltakere var: Harald Stanghelle ( ordstyrer ) Kjell Magne Bondevik, Linda Helen Haukland, Dag Kullerud, Arne Bugge Amundsen Trygve Riiser Gundersen og Tor Øyvind Skeiseid fra ryfylkelivsgnist.no
Les mer
Invitasjon til Frogner hovedgård i Skien
året 2024 er det 200 år siden Hans Nielsen Hauge døde !
Julen 2022 !
Markering for haugianerkvinnen Sara Oust !
Markering for haugianerkvinnen Sara Oust !
Sara Oust en foregangskvinne !
Les mer
Førpremiere filmen om Hans Nielsen Hauge mannen som vekket Norge !
Vitneavhør i rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1806.
Biskop Nicolai E. Balle ( Sjælland )  brev til biskop Jens Bloch om Hans Nielsen Hauge. senhøsten 1804
Biskop Nicolai E. Balle ( Sjælland ) brev til biskop Jens Bloch om Hans Nielsen Hauge. senhøsten 1804
Råd fra biskop Balle i Danmark til biskop Bloch i Christiansand 1804.
Les mer
Sogneprest Støren innberetning om Hans Nielsen Hauge. Høsten 1804.
Provst og Sogneprest E.M. Schielderup i Oddernæs innberetning om Hans Nielsen Hauge. 1804.
Sogneprest M. Holbye i Lyngdal Prestegjeld innberetning om Hans Nielsen Hauge. høsten 1804
Sogneprest J. Saxe i Undahl innberetning om Hans Nielsen Hauge høsten 1804.
Sogneprest Hans Peter Waarum i Nedre Kvinesdal innberetning om Hans Nielsen Hauge i 1804.
Sogneprest P. G. Manall på Evje innberetning om Hans Nielsen Hauge høsten 1804.
Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge til sin biskop Jens Bloch i Christiansands Stift i 1804.
Du vil finne disse transkriberte innretningene under temaene Bøker og Tidsskrifter og Historiske Dokumenter.
Les mer
Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge til sin biskop Jens Bloch i Christiansands Stift 1804.
Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge til sin biskop Jens Bloch i Christiansands Stift 1804.
30 juni 1804 ble det fra det Kongelige Danske Cancelliet i København sendt ut en skrivelse til alle amtmenn, fogder, biskoper, proster og sogneprester i Norge hvor de fikk beskjed om å sende inn sine innberetninger om den beryktede svermer Hans Nielsen Hauge. Denne skrivelsen må sees i sammenheng med et brev som daværende biskop Peder Hansen den 24 april sendte til Kanselliet. I dette brevet gir han uttrykk for sterk bekymring over Hans Nielsen Hauge og haugianernes vekkelse og utbredelse i stiftet. Her foreligger det innberetninger fra proster og prester i Christiansands Stift til sin biskop Jens Bloch om Hans Nielsen Hauge.
Les mer
Seminar Hans Nielsen Hauge. NLA Gimlekollen . Hans Nielsen Hauge. Onsdag 10. november 2021 !
Agder og Telemark Bispedømmeråd og Haugeinstituttet inviterer til Seminar om Hans Nielsen Hauge !
Les mer
Hans Nielsen Hauge kveld Fredag 22. oktober 2021
Tema: Hans Nielsen Hauge - for en tid som denne med Einar Ekerhovd.
Les mer
Innberetning fra Res. Capellan Storm Øvre Telemarken 3. September 1804      Hvidesøe.
Prester i Øvre Telemark innberetninger om Hans Nielsen Hauge i 1804 til biskop Jens Bloch i Christiansands Stift.
Les mer
Biskop Jens Blochs sluttrapport til København Forts.
Biskp Jens Blochs sluttrapport til København forts.
Innberetning fra prost F.A. Krog om Hans Nielsen Hauge august 1804
Innberetning fra prost F.A. Krog om Hans Nielsen Hauge august 1804
F. A. Krog  (  Fredrik Arnzt Krog, 1769-1845, var prest i Falnes, prost i Karmsund fra 1803 til 1817. ) 
Les mer
Prost Krogs innberetning om Hans Nielsen Hauge forts.
Prost Krogs innberetning om Hans Nielsen Hauge forts.
F. A. Krog  (  Fredrik Arnzt Krog, 1769-1845, var prest i Falnes, prost i Karmsund fra 1803 til 1817. ) 
Les mer
Innberetning fra prost F.A. Krog om Hans Nielsen Hauge august 1804. forts.
Innberetning fra prost F.A. Krog om Hans Nielsen Hauge august 1804. forts.
F. A. Krog  (  Fredrik Arnzt Krog, 1769-1845, var prest i Falnes, prost i Karmsund fra 1803 til 1817. ) 
Les mer
hvorfor han slog ham, blev Svaret
Vel er det ringe og ubetydeligt
Vel synes det eensidigt effter dette at bedømme Sekten og dens Lære
Men hans vigtige Forening og vældige Kiøbmands Handel har mange ikke ringe Tanke
Hvad hans fanatiske Kram ellers angaaer
Pro Memoria
Gaard fra Gaard i Ano 1801 holdte Prækener
Pro Memoria
deres opbyggelige Bøger
Pro Memoria
Sogneprest Knudsens innberetning om Hans Nielsen Hauge, Jelsøe 1804
Ydmygst Pro Memoria
Prost og sognepræst Arvid Heibergs innberetning om Hans Nielsen Hauge
Prost og sognepræst Arvid Heibergs innberetning om Hans Nielsen Hauge forts.
Stavanger Provstie
Sognepræst Kastrups innberetning om Hans Nielsen Hauge
Sognepræst Kastrups innberetning om Hans Nielsen Hauge Forts.
Sognepræst Schaulands innberetning om Hans Nielssen Hauge
Sognepræst Schavlands innberetning om Hans Nielsen Hauge forts.
opfordres til at give mine Tanker tilkien- de
Hiemstavn og desuden straffes i det mindste
vilde endnu ike De Forsamlinger ophøre
udgivne Bøger indholde Fordreyelser af Guds Ord
Undervisning /: især de unge
Slutter jeg, at han er en Sværmer
Underdanig Pro Memoria. Naar jeg skal give Oplysning angaaende Hans Nielsen Hauges
Lietiebetient kunde fremvise Tegn for de Trodsige
Ufortiente Høyagtelse, og Hans egen ublue Stolthed kan faae et ydmygende Stød ------
indvortes Lys, og i en overordentlig Aands Drift, til at handle i deres formente Embedsforretninger
Tienester, saaledes har Han, og Consorter ved sin Geskieftighed i Aalspræstegiæld
At Han, og Tilhængere fra omtrændt 1797 Aars Begyndelse har ei allene forlokket Tienere
Han søger paa Bekostning av Standens Ære, at giøre sig vigtig i Almuens Øyne
Den slæmme Mand kom imidlertid hiem, forstod Sagen gandske annerledes
I underdanigst Følge av det Høykongelige Cancelliets Skri- velse av 20de Junii
Øvre Tellemarkens Provstie
hans selvgiordte Trælle paa hans papir Mølle maae faae
stod for alle aabent, og Hendes Søster Datter borte
der alle vare borte, nødedes jeg til at lukke mig inn paa et Kammer
Jeg lovede at tale nærmere med ham herom, naar Guds Tienesten var endt
Vei --- her gives ikke 10 Retfærdige i hans hele Præstegield
Hvad mig selv betræffer, da har ieg været lykkelig
Til: I: T: Hr. Biskop og Dr Bloch.
Hr Solner
og nu har tilkiøbt sig store faste Eyendome
Den sørgelige Modløshed
I underdanig Følge Det Høykongelige Danske Cancelliets
Hr Monrad
noget til Gavns, maatte hereffter
Fra at gaae omkring i Landet og at vandre om derudi,
Høyædle og Høyærverdige
At de vanke om hos Bønderne til Ungdommenes Underviis- ning
Søndag holdt Prædiken baade i Mehls - og Dals Kirken
Høyædle og Høyærverdige Hr Biskop
Høyædle og Høyærverdige
Underdanigst Pro Memoria!
Øvre Telemark Prosti
M. Schielderup i Oddernes skriver
Men De, baade Mand- og Qvinde-Person
Hans Nielsen Hauge
Høyædle Høyærværdige Høylovede Hr: Dr: og Biskop!
Dette er omtrent hvad jeg effter min troe
Endvidere er det blivet
Concept
At H.N.Houge allerede længe har drevet
Nogle korte men paalidelige Effterretninger
Fortegnelse
D.K.D.C. har i Skrivelse af 30 Juny s.a. befalet			 mig at afgive
Underd. Indbetring
Biskopens innberetning
og hans Emissarier, som de virkelig ere, blotte deres Bedragerier
1804. Sognepræst Sverdrup innberetning om H.N. Hauge. Augvaldsnes
1804. Sognepræst Knudsen innberetning om H.N. Hauge. Jelsøe
1804. Sognepræst Hansen innberetning om H.N. Hauge. Findøe
1804. Sognepræst E. Lund innberetning om H.N. Hauge. Aagaard
Og nu et Hovedmiddel, som visst efter min Formening vilde meer end noget Tvangsmiddel
Saalidet jeg tilraader at udgive nye Forordninger for denne Sect
Hvorledes og hvorvidt de bør ansees,
holder en Mængde Karle, Qvinder og Børn
Da de Prækener, hvortil H.N. Houge sammenkalder Almuen og hans offentlige Forsamlinger
at indgive Rapporter om denne Sag
mod Religionens offentlige Lærere
De af H.N. Houge's Skrivter
Gaard fra Gaard Ano 1801 holdte Prækener, og paa Kirkebakken forsamlede Almuen
Foruden de her vedlagte Effterretninger fra Stifftets Geistlighed
Underdanigst
Houges Tilhængere, som skal boe i Bamble Sogn,
en fortvivlelsesfuld Modløshed iblant Fol- ket
Hoved, besvor henne at følge sig
Øvre Tellemarkens Provstie
Nedenæs Provstie
Ryefølke Provstie
søge paa alle muelige Maader – saavel i Folkes Huse
Sønner at blive skoleholdere
Sognet, uden at have fundet synderlig Ind- gang for Almuen
EXTRACT
Velærværdige og Høilærde
saa mange grove Laster
deres opbyggelige Bøger
Pro Memoria - I Anledning af Deres Høiærværdigheds Skrivelse af 16de f. M. hvorved communiceres det Kongel. Danske Cancellies Skrivelse
6.	Ryefølke Provstie
da de ved deres Samlinger standse Vindskibelighed
Pro Memoria - Foranlediget ved Deres Høiædle Høiærværdigheds Skri- velse af 16de Julii
Sognepræst for Rennesøe Kald
Disse have og holdt den Skik før og efter Kirke-Tienesten
Underdanig Pro Memoria - For med mueligste Nøyagtighed at kunne erklære mig over de i Deres Høyærværdigheds
Hr Hanssen
Ydmygst Pro Memoria
Sognepræst for Strands Kald
ligesom paanødes dem
I Følge Hans Høyærværdighed Hr Biskop Blochs Skrivelse
Hr Kastrup
Samt at alle Deres Bøger og Skrifter, som De blant Almuen har udgivet
Underdanigst Pro Memoria
Undervisning /: især de unge :/ de synes at være meget bekuemrede for Deres Saligheds Sag
udgivne Bøger indholde Fordreyelser af Guds Ord
vilde endnu ike De Forsamlinger ophøre som kunde holdes af en eller anden af Sek- tens Tilhængere
Hiemstavn og desuden straffes i det mindste som Løsgiengere
opfordres til at give mine Tanker tilkien- de Hvorledes Dette Onde bedst kunde stand- ses
farelser i Religionen kand kun bestrides ved Sandheden
nedværdige den af Øvrigheden forordnede Lærestand og den offentlige Gudsdyrkelse
Underdanig Pro-Memoria.  Den 26de Februarii
Sognepræst for Kleps Kald
At disse Mennisker slet ingen Høiagtelse og Ære har for den offentlige Lærestand
I Følge den Person Hans Nielsen Houge og hans Fortryllede Tilhængere
Thi indstilles herved disse mine Betænkninger
Dag for Districts Rodemester og Medhielper at an- melde en saadan Persons Ankomst og Ophold
Første Punct
Betænkninger og Forslag til at forekomme og standse det skadelige Sværmerie blant Almuen
I Anledning af det Kongelige Danske Can- cellies Skrivelse
Dalernes Provstie
Sværmeriets Standsning, om Hans Houge
Som de sige: han ikke er af de Salige i Aanden
I andledning den befalede Betænkning over den tiltagende Fanatisme
ringe Tanker desangaaende
Medborgere, der enten ere for svage eller lidet oplyst
Underdanigst Promemoria Ifølge Deres Høyædle Høyærværdigheds Circulair
Mandals Provstie
Provstiets Forretninger
Høiædle Høiærværdige Hr Biskop
Hr Provst Schielderup
og kastede paa Ilden; Men den sidste brændte ikke
Desuden en vældig Tilsætning av bitter galde Sarcasmer
een av Hauges Tilhængere, der kom fra Jæderen og vilde rejse til Christiansand
Ydmygst Betænkning og Forslag angaaende Hans Nielsen Hauge
Sognepræst til Vandsøe
Persons Handling undersøges og paadømmes,
Hr Biskop Block
Pro Memoria
Hr Støren
sternes Klogskab
Underdanig Erklæring
Lister Provstie
Tanker Om Hans Nielsen Hauges Fanatisme
Sognepræst til nedre Qvinnes
Om hans øvrige Skrifter indeholde saadant, er mig ej viidere bekiendt
Affordrende* Oplysninger om Hans Nielsen Hauge
Høyædle og Høyærværdige
Gives, hvoraf et i Evie Sogn
Underdanigst pro Memoria
Forordning er straffældig
Ligesaa frie, som Tanken selv, har jeg, for min Deel, aldrig kundet begribe
Hvad Forslag til at standse og forekomme dette Onde angaaer
Pro memoria
Hr Krog
Hænder ville det vel være raadeligst
Høy ædle Høyærværdige Høylærde
1804 Provst Sognepræst Wessel Brown innberetning om H.N. Hauge. Høyland.
1804. Sognepræst T. Lund innberetning om H.N. Hauge. Klep
1804 Sognepræst Kamstrup innberetning om Hans Nielsen Hauge.   Haaland.
Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge       1804 - del2
Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge       1804
1804 Provst og Sognepræst Thestrup innberetning om Hans Nielsen Hauge
1804 Sogneprest Krog innberetning om Hans Nielsen Hauge. Arendahl.
Sogneprest Abel innberetning om H.N. Hauge. Vandse
1804 Provst Saxe innberetning om H.N. Hauge Undahl , Lista provstie
1804 Sogneprest Waarum innberetning om H.N. Hauge Nedre Qvinnesdal.
1804. Sognepræst Schelven innberetning om H.N. Hauge  Mandal.
1804 Provst og Sognepræst Schielderup innberetning om H.N. Hauge. Oddernes .
1804. Sognepræst M. Holbye innberetning om H.N. Hauge.  Lyngdahl
Sognepræst Emanuel Lunds innberetning om Hans Nielsen Hauge
Prost og Sognepræst Reiner innberetning om H.N. Hauge.  Helleland.
1804 Sognepræst Lund Innberetning om Hans Nielsen Hauge.  Huusebøe
Innhold i programserien Fra en emissærs dagbok
Fortellinger fra en emissærs dagbok
Fortellinger fra en emissærs dagbok
av Kari - Margrete Rensel Løvgren
Les mer
Hauge bidro til Eidsvollsverket - artikkel Vårt Land 23.04.14
Hauge var undervurdert - artikkel Fredrikstad blad mars 2014
Hauge var undervurdert - artikkel 2 Fredrikstad blad mars 2014
Passive Haugianere på Eidsvoll - artikkel Dagen 22.03.14
Nå skal Mediahøgskolen lære studentene å grave - artikkel Dagen 2014
Mirakelåret og Hauge - artikkel Klassekampen februar 2014
Den trodsige sogneprest i Tune - artikkel SA 22.10.13
Hauges vekkelsesbevegelse - artikkel SA 20.10.13
Møte i Grålumstua - artikkel SA 2014
Verd å markere - artikkel FB 2014
Hva bygde landet - artikkel FB 2014
Trengte ingen arbeidsmiljølov - artikkel Dagen 2011
Fordervelsens avgrunn i meg - artikkel Dagen 2011
Akkurat no
Hauge dager på Leinstrand
Viktig for vårt demokrati - artikkel 2010
Etiske entraprenører - artikkel Vårt land
Hauge nådde ikke lenger - artikkel 24.04.07
Pietisme i Trøndelag
Haugerørsla i et lokalsamfunn - artikkel setesdølen 2001
Strømmen trævarefabrikk som kirkebygger
Strømmen trævarefabrikk ferdighus
Advarer mot liv i bygene - artikkel Varden 2000
Ukjent side ved kjent mann - artikkel Varden
Ropstads inspirasjon fra haugianismen - artikkel Agderposten 2019
Mørkegrønn konsesjon for kristen grunder - artikkel 1
Mørkegrønn konsesjon for kristen grunder - artikkel 2
Hans Nielsen Hauges bryllup og Claus Pavels medvirkning - artikkel 2017
Framleis stor interesse forHauge seminar - artikkel Dagen
Fullt hus på Hauge seminar i Fosnavåg - artikkel Idag
Trengsel i fengsel - artikkel KS
Trengsel i fengsel - artikkel 2 KS
Den kristne kulturarv - artikkel Fvn
Den kristne kulturarv - artikkel Fvn
Klarere med litt uklarhet - preken
Skaperkraft turne
Hans Nielsen Hauge og kvinnene - artikkel Dagen
Hans Nielsen Hauge og kvinnene - artikkel 2 Dagen
Mykje å lære av Hauge - artikkel
En banebryter for likestilling
Finner spor etter Hauge
Forkynnelse det er farlig - artikkel Agderposten
Hauge som rollemodell
Hauge som rollemodell 2
Unikt Hauge funn på bakka - artikkel Varden
Kristiansands biskop fikk Hauge i fengsel - artikkel Fvn 1996
Må ikke undervurdere Hauge-rørsla
Byste av Hans Nielsen Hauge
Med ånd og hånd
Hauge la grunnlaget for demokratiet
Hvor hadde vi vært uten Hauge
Hvor hadde vi vært uten Hauge 2
ET nytt håp i slummen
ET nytt håp i slummen 2
St Hans med Hans Nielsen Hauge
Haugespelet - artikkel Varden
Gjekk rett i jentefella - artikkel Varden
Haugespelet
Hans Nielsen Hauge gjenoppstår på Evjetunet
Hans Nielsen Hauge - inspirator
Hans Nielsen Hauge - inspirator 2
Haugespelet komtil Lillesand - artikkel Lillesandsposten
Land og strand for Hauge
Land og strand for Hauge 2
Hans Nielsen Hauge - radikal og spesiell
Minnerik forestilling
Tilbakeblikk på Hans Nielsen Hauge
Hans Nielsen Hauge comeback - artikkel Varden
Hans Nielsen Hauge virksomhet i Telemark
Hauges etikk på full fart inn i næringslivet
Folkebibelskaloe i Hauges ånd
Næringslivet vil ha etikk og moral - artikkel Folkets fremtid
Bibelskole i Hauges ånd
Har Hans Nielsen Hauge noe å lære oss idag
Ønsker comeback for Hans Nielsen Hauge
Den første profet på norsk jord
Prestespytt
Vil gjøre toppledere til haugianere
Går i Hauges fotspor
Han ga Norge frihet
Hauge vekket Norge
Dette er min trosbekjennelse
Hauge-jubileet
Frukten av Hans Nielsen Hauges åndsopplevelse
Hvordan kan vi ta opp arven etter Hans Nielsen Hauge
Hans Nielsen Hauge helt på jordet
Hans Nielsen Hauge helt på jordet 2
Hans Nielsen Hauge jubileum
Hauges ferd på Agder
Hans Nielsen Hauge på sunnmøre
Elsket og hatet for sin Gudstro
Gjestet av Guds kjærlighet2
Gjestet av Guds kjærlighet
Hans Nielsen Hauge tilbake til Bibelen
Bærer videre arven etter Hans Nielsen Hauge
Hans Nielsen Hauge arvinger
Hans Nielsen Hauge arvinger2
Predikant på våre kanter
En død mann og en levende Gud
Rasmus Ørstenviif - ein haugian og hans tid
Vekkelsepredikant og næringslivsmann
Hauge og haugianere skreiv mange brev
Borgerskolen
Hekta på Hauge - artikkel Vårt Land 240414
Alle vil følge Hauge - artikkel Vårt Land 240414 - s2
Alle vil følge Hauge - artikkel Vårt Land 240414 - s1
Eidsvollsmann og Haugianer - artikkel Fædrelandsvennen 071114-s3
Eidsvollsmann og Haugianer - artikkel Fædrelandsvennen 071114-s2
Eidsvollsmann og Haugianer - artikkel Fædrelandsvennen 071114-s1
Søknad om benådning Hans Nielsen Hauge - artikkel Fædrelandsvennen 071114
Da Hans Nielsen Hauge kom til Sel -artikkel Nordalen 201114 - s 2
Da Hans Nielsen Hauge kom til Sel -artikkel Nordalen 201114 - s 1
Fange og fri - opera - mot slutten av grunnlovsjubileet - 2014
Hauge-utsagn
Hauge-utsagn
Les mer
Global Challenges Summit Bali November 2012 - Speaking at Poverty Challange - Sigbjørn Ravnaasen
Global Challenges Summit Bali November 2012 - Speaking at Poverty Challange - Sigbjørn Ravnaasen
Les mer
Hans Nielsen Hauge - en moderne inspirator - Drammens Tidende den 18.03.10
Hans Nielsen Hauge - en moderne inspirator - Drammens Tidende den 18.03.10
Les mer
Hans Nielsen Hauge - Ledelse
Hans Nielsen Hauge - Ledelse
Les mer
Spirit and Hand - Hans Nielsen Hauge - full Eng version - author Sigbjørn Ravnåsen
Spirit and Hand - Hans Nielsen Hauge - full Eng version - author Sigbjørn Ravnåsen
Les mer
Ånd og Hånd - Hans Nielsen Hauge - short Eng version - forfatter Sigbjørn Ravnåsen
Ånd og Hånd - Hans Nielsen Hauge - short Eng version - forfatter Sigbjørn Ravnåsen
Les mer
Ånd og Hånd - Hans Nielsen Hauge - forfatter Sigbjørn Ravnåsen
Ånd og Hånd - Hans Nielsen Hauge - forfatter Sigbjørn Ravnåsen
Les mer
Modige Hans som forandret Norge - Hans Nielsen Hauge - forfatter Ragnhild Bakke Waale
Modige Hans som forandret Norge - Hans Nielsen Hauge - forfatter Ragnhild Bakke Waale
Les mer
Artikkel 12.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Artikkel 12.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Les mer
Artikkel 11.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Artikkel 11.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Les mer
Artikkel 10.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Artikkel 10.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Les mer
Artikkel 09.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Artikkel 09.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Les mer
Artikkel 08.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Artikkel 08.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Les mer
Artikkel 07.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Artikkel 07.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Les mer
Artikkel 06.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Artikkel 06.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Les mer
Artikkel 05.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Artikkel 05.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Les mer
Artikkel 04.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Artikkel 04.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Les mer
Artikkel 03.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Artikkel 03.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Les mer
Artikkel 02.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Artikkel 02.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Les mer
Artikkel 01.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Artikkel 01.2019 - Norge Idag - forfatter Peter Tore Gabrielsen
Les mer
Skriv fra Hauge
Historiske dokumenter
Blogg innlegg 3
Blogg innlegg 3
Dette er ingress!
Les mer
Blogg innlegg 2
Blogg innlegg 2
Ingress her!
Les mer
Artikler
HaugePartner
Etisk Kompetanseutvikling
Temaplaner for skoler
Hvem er vi?
Haugeinstituttet
Blogg innlegg 1
Blogg innlegg 1
Ingress her
Les mer

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone