Bibliotek>Historiske dokumenter>opfordres til at give mine Tanker tilkien- de
opfordres til at give mine Tanker tilkien- de
123

opfordres til at give mine Tanker tilkiende Hvorledes Dette Onde bedst kunde standses vil ieg meddele samme til nærmere Prøvelse under efter følgende §pher.  

 

                               §. 1.

 

Da Denne Sekt haver til Formand Den ofte bemeldte Hans Nielsen Houge, da Dette Selskab nu ved ham synes at have faaet en fast Stilling og haver faaet ved ham

sine Love, synes det saa meeget meere billigt at denne Person falder under Øvrighedens Tiltale, som han tilforn haver været heftet for medelst sit Sværmerie

men ved Regiæringens Mildhed, satt paa frieFod efter sin Heftelse paa de Vilkaar at han ike meere maatte befatte sig hermed. Er det sandt hvad her siges? At han skal

have tilvendt sig en betydelig Formue Den han ved List og sit Sværmerie har berøvet  sine overtroiske Tilhængere, bliver dette en nye Sag, hvorfor han bør drages til Ansvar, hvor efter han tilkomer at erstatte enhver sak, som kunde have været ham anbetroet. 

 

                               §. 2.

 

De mange af hans Tilhængere, som nu gaae omkring fra den eene Bøygd til den anden fra  gaard til anden burde vel paagribes og ved Lænsmændene --

fra den eene til den anden i ethvert  Skibrede føres tilbage til deres rette

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone