Indkomne Efterretninger om den islandske Tangart Søl og andre i Statsraad Stephensens Skrivt beskrevne Tang Acter. --- 1809.
Indkomne Efterretninger om den islandske Tangart Søl* og andre i Statsraad Stephensens** Skrivt beskrevne Tang Acter. --- 1809. * en tangart ** Magnus (Olafsson) Stephensen, 1762-1833. Islending. https://baekur.is/bok/1fdadd5e-53a4-42e7 -86c7-54af0a7d4d20 https://www.digitalarkivet.no/db60044625 000001. Side 63.
Transkribert brev skrevet av Hans Nielsen Hauge
Til de kaldte og udvalte saa og de som kaldes herefter at og anamme Guds kald saa de faae magt til at vorde guds Børn Naade og fred berede og drive eder i guds gierninger at giøre Saa I kunde have glæde af eders frugt Det ønskes af mig Eders arbeyder og broder i Herren H. N. S. -- Jeg vilde overandt* vorde Eler med dele det...
Biskopen i Kristiansand, SAK/1113-0001/G/Go/L0008: C 313 - Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolov
Side 289. Sillejords Præstegield. Sognepræsten Hr Solnes indberetter: at Houge og hans Tilhængere søge 1, at indprente sineTilhørere fuldkommen Vished om, at de umiddelbar drives af Guds Aand, og som en følge af denne Læresætning, at alt hvad de lære og sige ere urokkelige Sandheder. 2, at de derefter antaste og nedsætte Religions Lærerne,...
Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift rapport om Hans Nielsen Hauge til Cancelliet i København. 2. november 1804.
Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift rapport om Hans Nielsen Hauge til Cancelliet i København. 2. november 1804.
2. Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift rapport om Hans Nielsen Hauge til det Kongelige Danske Cancelliet i Kiøbenhavn. 2. November 1804. Christiansand. Underdanigst p: m: Det Høikongelige Danske Cancellie har i Skrivelse af 30 Juny f. a. befalet mig at meddele Oplysning om den fremgang, som Hans Nielsen Houges Sværmerie har giort i...
Vitneavhør i rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1806.
Vitneavhør i rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1806.
Vitneavhør i rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1806 Udskrift af vestre Raabøygdelaugets Justitz Protokoll. Aar 1806, den 7de Januari, blev en Extra Ret, efter foregaaet berammelse , sadt paa Gaarden søndre Austad i Ole Grundesens Huus, i Austad Sogn, til et af Stiftets befahlet Tingsvidnes optagelse, i mod Kiøbmand Ole Nielsen i Christiansand,...
Rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1805 - 1806.
Rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge. STIFTSAMTM i krs. Domsakt div. dok. 1806 - 1808. Forhør av Ole Nielsen Hauge og vitner i saken mot han. Udskrift No. 3 Af vestre Raabøygdelaugets Forhørs-Protocoll. Aar 1805, den 12te October, indfandt jeg mig paa Gaarden Berge i Hyllestad, for ved et lovligt Forhør, at undersøge, hvorleedes...
Rettssaken mot haugianerkvinnen Inger Olsdatter på Evje i år 1806.
Forsvar udi Sagen No. 47. Justitien mod Inger Olsdatter. For denne Anklagede har jeg tilforn for Underretten været anordnet som Defensor, og, som saadan, talt hendes Tarv, alt saaledes som det i den fremlagde Act Pag. 47 ff. indtagne Forsvars-Skrivt, og de ved samme fulgte Bielagere udviiser. Jeg har der, saa tydelig som mueligt, lagt for Dagen,...
Biskop Nicolai E. Balle (  Sjælland )   brev til biskop Jens Bloch om Hans Nielsen Hauge. senhøsten 1804
Biskop Nicolai E. Balle ( Sjælland ) brev til biskop Jens Bloch om Hans Nielsen Hauge. senhøsten 1804
1.. Brev til Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift fra Biskop Nicolai E. Balle. København.. October1804. . Høyedle Høyærværdige Høylovede Hr. Dr. og Biskop Bloch ! Jeg anseer visseligen de mange ophævelser af den Svæmerske Hauge for meget farlige. Det er en lue, som let foraarsager en stor og ødeleggende ildebrand. Den slikke vel folk...
1 - 10 av 226
1 2 3 4 5 ... 23 Neste

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone