Biskop Nicolai E. Balle (  København )   brev til biskop Jens Bloch om Hans Nielsen Hauge. senhøsten 1804
Biskop Nicolai E. Balle ( København ) brev til biskop Jens Bloch om Hans Nielsen Hauge. senhøsten 1804
1.. Brev til Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift fra Biskop Nicolai E. Balle. København.. October1804. . Høyedle Høyærværdige Høylovede Hr. Dr. og Biskop Bloch ! Jeg anseer visseligen de mange ophævelser af den Svæmerske Hauge for meget farlige. Det er en lue, som let foraarsager en stor og ødeleggende ildebrand. Den slikke vel folk undna...
Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift rapport om Hans Nielsen Hauge til Cancelliet i København. 2. november 1804.
Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift rapport om Hans Nielsen Hauge til Cancelliet i København. 2. november 1804.
2. Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift rapport om Hans Nielsen Hauge til det Kongelige Danske Cancelliet i Kiøbenhavn. 2. November 1804. Christiansand. Underdanigst p: m: Det Høikongelige Danske Cancellie har i Skrivelse af 30 Juny f. a. befalet mig at meddele Oplysning om den fremgang, som Hans Nielsen Houges Sværmerie har giort i Christiansands...
Sogneprest Schelven i Mandal innberetning om Hans Nielsen Hauge i 1804
3. Innberetning fra Sogneprest Schelven Mandal provstie 21. July 1804. Mandal. Høiædle Høiærværdige Hr Biskop! Personlig at opvarte Deres Høiærværdighed efter Ankomsten til Christiansand var ikke allene min Pligt; men tillige mit ivrige Ønske, da jeg derved kunde faae Leilighed til at blive kiendt af en Mand, om hvilken Rygtet har sagt mig saa...
Sogneprest Støren innberetning om Hans Nielsen Hauge. Høsten 1804.
Sogneprest Støren innberetning om Hans Nielsen Hauge. Høsten 1804.
4.. Innberetning fra Sogneprest Nicolai Støren Lista provstie 1. september 1804. Bielland Underdanig Erklæring! Det er næsten blot af Rygtet, at vi kiendte Hans Nielsen Houge og hans Tilhængere inden Biellands Prestegield, da vi hidindtil vare befriede for deres Besøg. Kun een eeneste Familie i Aaseralds Sogn er mig bekiendt, der i Nabosognet blev...
Provst og Sogneprest E.M.  Schielderup i Oddernæs innberetning om Hans Nielsen Hauge. 1804.
Provst og Sogneprest E.M. Schielderup i Oddernæs innberetning om Hans Nielsen Hauge. 1804.
5 . Innberetning fra Provst og Sogneprest Schielderup 11. august 1804. Oddernæs . Hr. Dr. og Biskop Bloch PRO MEMORIA I Følge det Kongelig Danske Cancellies Skrivelse til Deres Høyærværdighed af 20de Junii d:a, og Deres derpaa grundet Befaling til Dette Stifts Geistlige, at give Underretning om Hans Nilsen Hauges Skrivter, hans og dette Selskabs...
Sogneprest M. Holbye i Lyngdal Prestegjeld  innberetning om Hans Nielsen Hauge. høsten 1804
Sogneprest M. Holbye i Lyngdal Prestegjeld innberetning om Hans Nielsen Hauge. høsten 1804
6. Innberetning fra Sogneprest Holbye Lista provstie 18. september 1804. Lyngdahl. Ydmygst Betænkning og Forslag angaaende Hans Nielsen Hauge og hans Sect, Skriffter etc. I Anledning av det Kongel: Danske Cancellies P: d: og Hr Høyærværdighed Hr Biskop Blochs Cirkulære desangaaende: Om Hans Nielsen Hauge og hans Emissarers eller Agenteres Praktiker,...
Sogneprest  J. Saxe i Undahl innberetning om Hans Nielsen Hauge høsten 1804.
Sogneprest J. Saxe i Undahl innberetning om Hans Nielsen Hauge høsten 1804.
7. Innberetning fra Provstog Sogneprest Saxe Lista provstie. 6. September 1804. Undahl. Tanker Om Hans Nielsen Hauges Fanatisme, hvor den maatte udbrede sig og Forslag til at sætte Grændser for samme. Almuerne i det mig allernaadigst anfortroede Undals Præstegiæld ere temmelig paaholdne paa det gamle og ynsker ikke giærne noget nyt, uden hvor de...
Sogneprest Hans Peter Waarum i Nedre Kvinesdal  innberetning om Hans Nielsen Hauge i 1804.
Sogneprest Hans Peter Waarum i Nedre Kvinesdal innberetning om Hans Nielsen Hauge i 1804.
8. Innberetning fra Sogneprest Waarum Lister Provstie 7. September 1804. Nedre Qvinnesdal. Affordrende ( Klargjørende ) Oplysninger om Hans Nielsen Hauge. Hans fanatiske Lære, Sects Beskaffenhed og Fremgang. Samt tienlige Midler til at hæmme Samme. Hans Nielsen Hauge er i disse Sogner, Nedre Qvinnesdals Præstegiæld, lidt eller intet bekient, og hans...
Sogneprest P. G. Manall på Evje innberetning om Hans Nielsen Hauge høsten 1804.
Sogneprest P. G. Manall på Evje innberetning om Hans Nielsen Hauge høsten 1804.
9. Innberetning fra Sogneprest P. Manall Raabøygdelauget. 3. Oktober 1804. Evje. Underdanigst pro Memoria! I anledning af Deres Høyærværdigheds Pro Memoria af 16de Juli d: a: grundet paa det Kongelige Danske Cancellies Skrivelse af dato 20`de Juny sist afvigte, betreffende Hans Nielsøn Houge og Hans omvandrende Tilhængere m: v: skulde ieg herved...
Prester i Øvre Telemark innberetninger om Hans Nielsen Hauge i 1804 til biskop Jens Bloch i Christiansands Stift.
10.Innberetning fra Res. Capellan Storm Øvre Telemarken 3. September 1804 Hvidesøe. I underdanigst Følge av det Høykongelige Cancelliets Skrivelse av 20de Junii h:a: betræffende Oplysninger om Sværmeren Hans Nilson Houge, hvis Opførsel er i alle Tilfælde mistænkelig, maa jeg følge den forelagde Orden, og da spørges.Qvest: Om Han setter sine Venner...
1 - 10 av 242
1 2 3 4 5 ... 25 Neste

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone