Vitneavhør i rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1806.
Vitneavhør i rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1806.
Vitneavhør i rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1806 Udskrift af vestre Raabøygdelaugets Justitz Protokoll. Aar 1806, den 7de Januari, blev en Extra Ret, efter foregaaet berammelse , sadt paa Gaarden søndre Austad i Ole Grundesens Huus, i Austad Sogn, til et af Stiftets befahlet Tingsvidnes optagelse, i mod Kiøbmand Ole Nielsen i Christiansand,...
Rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge i 1805 - 1806.
Rettssaken mot kjøpmann Ole Nielsen Hauge. STIFTSAMTM i krs. Domsakt div. dok. 1806 - 1808. Forhør av Ole Nielsen Hauge og vitner i saken mot han. Udskrift No. 3 Af vestre Raabøygdelaugets Forhørs-Protocoll. Aar 1805, den 12te October, indfandt jeg mig paa Gaarden Berge i Hyllestad, for ved et lovligt Forhør, at undersøge, hvorleedes...
Rettssaken mot haugianerkvinnen Inger Olsdatter på Evje i år 1806.
Forsvar udi Sagen No. 47. Justitien mod Inger Olsdatter. For denne Anklagede har jeg tilforn for Underretten været anordnet som Defensor, og, som saadan, talt hendes Tarv, alt saaledes som det i den fremlagde Act Pag. 47 ff. indtagne Forsvars-Skrivt, og de ved samme fulgte Bielagere udviiser. Jeg har der, saa tydelig som mueligt, lagt for Dagen,...
Biskop Nicolai E. Balle (  København )   brev til biskop Jens Bloch om Hans Nielsen Hauge. senhøsten 1804
Biskop Nicolai E. Balle ( København ) brev til biskop Jens Bloch om Hans Nielsen Hauge. senhøsten 1804
1.. Brev til Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift fra Biskop Nicolai E. Balle. København.. October1804. . Høyedle Høyærværdige Høylovede Hr. Dr. og Biskop Bloch ! Jeg anseer visseligen de mange ophævelser af den Svæmerske Hauge for meget farlige. Det er en lue, som let foraarsager en stor og ødeleggende ildebrand. Den slikke vel folk undna...
Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift rapport om Hans Nielsen Hauge til Cancelliet i København. 2. november 1804.
Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift rapport om Hans Nielsen Hauge til Cancelliet i København. 2. november 1804.
2. Biskop Jens Bloch i Christiansands Stift rapport om Hans Nielsen Hauge til det Kongelige Danske Cancelliet i Kiøbenhavn. 2. November 1804. Christiansand. Underdanigst p: m: Det Høikongelige Danske Cancellie har i Skrivelse af 30 Juny f. a. befalet mig at meddele Oplysning om den fremgang, som Hans Nielsen Houges Sværmerie har giort i Christiansands...
Sogneprest Schelven i Mandal innberetning om Hans Nielsen Hauge i 1804
3. Innberetning fra Sogneprest Schelven Mandal provstie 21. July 1804. Mandal. Høiædle Høiærværdige Hr Biskop! Personlig at opvarte Deres Høiærværdighed efter Ankomsten til Christiansand var ikke allene min Pligt; men tillige mit ivrige Ønske, da jeg derved kunde faae Leilighed til at blive kiendt af en Mand, om hvilken Rygtet har sagt mig saa...
Sogneprest Støren innberetning om Hans Nielsen Hauge. Høsten 1804.
Sogneprest Støren innberetning om Hans Nielsen Hauge. Høsten 1804.
4.. Innberetning fra Sogneprest Nicolai Støren Lista provstie 1. september 1804. Bielland Underdanig Erklæring! Det er næsten blot af Rygtet, at vi kiendte Hans Nielsen Houge og hans Tilhængere inden Biellands Prestegield, da vi hidindtil vare befriede for deres Besøg. Kun een eeneste Familie i Aaseralds Sogn er mig bekiendt, der i Nabosognet blev...
Provst og Sogneprest E.M.  Schielderup i Oddernæs innberetning om Hans Nielsen Hauge. 1804.
Provst og Sogneprest E.M. Schielderup i Oddernæs innberetning om Hans Nielsen Hauge. 1804.
5 . Innberetning fra Provst og Sogneprest Schielderup 11. august 1804. Oddernæs . Hr. Dr. og Biskop Bloch PRO MEMORIA I Følge det Kongelig Danske Cancellies Skrivelse til Deres Høyærværdighed af 20de Junii d:a, og Deres derpaa grundet Befaling til Dette Stifts Geistlige, at give Underretning om Hans Nilsen Hauges Skrivter, hans og dette Selskabs...
1 - 10 av 247
1 2 3 4 5 ... 25 Neste

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone