Etisk refleksjon & tjenende lederskap

En annerledes tenkemåte med vekt på fellesskap, samhandling, omsorg og likeverd.

 

 

Hvem er vi?

Haugeinstituttet aktualiserer Hans Nielsen Hauges motiverende lederskap og etiske tenking i forhold til ledelse, arbeid, nettverksbygging, etikk og samfunnsansvar. 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone