Etisk Kompetanseutvikling

-For virksomheter med fokus på verdier-

 

HVA er "Etsik kompetanseutvikling”?

Etisk Kompetanseutvikling er et program som setter fokus på etisk refleksjon i lys av Hans Nielsen Hauges verdier. Det fokuseres på etikk i mellommenneskelige relasjoner i virksomheten. Følgende områder vektlegges: 

· fellesskap og samhandling

· Arbeid og ledelse

· Anerkjennelse og likeverd

· Profitt og forvaltning

Programmet gir veiledning i prosessen med å finne frem til og implementere  etiske retningslinjer i din virksomhet.

 

Hvorfor  er etikk viktig?

”Er roten god, er treet godt”. Skal en virksomhet lykkes må det ligge noen verdier og etiske retningslinjer i bunn. Dette kan bidra til:

· ett godt fellesskap og et godt arbeidsmiljø.

· at mennesker opplever trygghet og trivsel .

Oppnår man dette i en bedrift kan det legge til rette for stabilitet og økt fortjeneste.

 

Hvordan gjennomføres programmet?

Programmet Etisk Kompetanseutvikling gjennomføres ved hjelp av:

· Plenumpresentasjon

· Dialog

Mål:  En verdibasert tiltaksplan for bedriften. 

 

Omfang
Programmet bør gå over minst 1/2 år med 4-5 samlinger pr team i minimum 1 time for hver samling.

Pris
Omfanget av oppdraget vil være bestemmende for endelig pris.

Vil du vite mer?

Haugeinstituttet kan tilby én times gratis og uforpliktende gjennomgang av kurset.
Ta gjerne kontakt for å høre mer om våre produkter!

Kontakt Haugeinstituttet på epost: post@haugeinstituttet.no

Telefon: 92 26 09 05 

 

 

 

Hans Nielsen Hauge (1771—1824) er nok mest kjent som lekpredikant. Men Hauge var engasjert i både de åndelige og de praktiske sidene av tilværelsen.

Samtidig med at Hauge reiste over hele landet for å forkynne, etablerte han også næringsvirksomhet underveis. Hauges arbeidskapasitet og gründer-egenskaper gjorde ham til en suksessfull forretningsmann. Han og vennene satte i gang rundt 30 virksomheter. Hauge hadde en klar intensjon om at denne virksomheten skulle medføre positive endringer både for enkeltmennesker og samfunnet for øvrig.

Hauge var en av de mest betydningsfulle lederne Norge har hatt. Som leder la han vinn på at bedriftene skulle utvikles og drives i et positivt samspill mellom leder og ansatte. Han så muligheter i naturen og i menneskene rundt seg. Han evnet å tenke langsiktig, og finne rett person til rett oppgave.

Hauges virke har hatt stor betydning for Norges utvikling.

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone