Borgerskolen

«Borgerskolen» presenterer bruddstykker fra vår nære fortid. Satt sammen til et større hele kan disse stykker om personskikkelser, bevegelser, fenomener og begivenheter gi et rikere og riktigere bilde av de ideer og idealer vårt norske samfunn er tuftet på. Mye av det du vil komme over her kan sees på som en hyllest til våre forfedre og deres liv.

Trykk her for å gå til Borgerskolen.no

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone