HaugePartner

- For ledere som setter fokus på verdier-

 

HVA er Hauge-Partner?

· Et program for ledere som ønsker å styrke bedriftens kompetanse og evne til å håndtere problemstillinger som berører felleskap, likeverd, profitt og ledelse.

· Et program som tar utgangspunkt i bedriftens   nedfelte/gjeldende verdier, og som gjennom samtale og refleksjon ser disse i lys av Hauges verdier.  

· Haugeinstituttet vil etablere ett nettverk  av bedrifter som har gjennomført programmet og kan utveksle erfaringer.

Programmet gir veiledning i prosessen med å finne frem til og implementere  etiske retningslinjer i din virksomhet.

Hvorfor  er etikk viktig?

”Er roten god, er treet godt”. Skal en virksomhet lykkes må det ligge noen verdier og etiske retningslinjer i bunn. Dette kan bidra til:

· ett godt fellesskap og et godt arbeidsmiljø.

· at mennesker opplever trygghet og trivsel .

Oppnår man dette i en bedrift kan det legge til rette for stabilitet og økt fortjeneste.

Hvordan gjennomføres HaugePartner?
I trinn 1 i programmet har vi møter og dialog med virksomheten om hvordan vi skal praktisere verdiene. Vi lager en virksomhetsanalyse (kulturanalyse) ut fra verdiene, og vi lager et utviklingsprogram for å jobbe med verdiene.

Hauge-Partner prosessen:

1. Presentasjon av Hauge-Partner (HP)og Hauges verdier.

2. Virksomhetsanalyse – HP sjekk.

     HP sjekk gir svar på: 

  • Etterleves bedriftens verdier i bedriftens daglige liv?
  • Hvordan er bedriftens verdier i forhold til Hauges verdier?

1. Tilstandsrapport basert på HP sjekk.

2. Tiltaksplan i samarbeid med ledelsen.

Deltakelse:
2-3 fra ledelsen og 2-3 medarbeidere.

Mål:
En verdibasert bedrift

Omfang
Tidsbruk for bedriften:
Maks 12 timer over 1 – måneder.

Pris: kr 15 000,-

HVEM er Kursholdere?

Jørn Bue Olsen
Bedriftsrådgiver

 

Vil du vite mer?

Haugeinstituttet kan tilby én times gratis og uforpliktende gjennomgang av kurset.

Ta gjerne kontakt for å høre mer om våre produkter!

 

Kontakt Haugeinstituttet på epost: post@haugeinstituttet.no

Telefon: 92 26 09 05 

 

Om Hans Nielsen Hauge

Hans Nielsen Hauge (1771—1824) betegnes som Norges første moderne ”konsernleder”. Han var lekpredikanten, men også gründeren, industrireiser, handelsmann og bedriftsleder. For Hauge synes én moral å ligge i bunnen av alle hans roller. Han framstod som et helt menneske.

Hauge ble et lysende eksempel på hvordan det er mulig å kombinere profitt med etikk. Hauge og vennene satte i gang rundt 30 virksomheter landet over, og han hadde en klar intensjon om at virksomhetene skulle medføre positive endringer både for enkeltmennesker og samfunnet for øvrig.

Hauge kan gi inspirasjon både til å skape, utvikle og videreføre bedrifter med et godt arbeidsmiljø og høy etisk standard også i dag.

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone