Bibliotek>Historiske dokumenter>Han søger paa Bekostning av Standens Ære, at giøre sig vigtig i Almuens Øyne
Han søger paa Bekostning av Standens Ære, at giøre sig vigtig i Almuens Øyne
6622

Han søger paa Bekostning av Standens Ære, at giøre

sig vigtig i Almuens Øyne, men ------- Alt passioneret*

tilsidesat! Kun den rene Sandhed frembragt i sin

Enfoldighed! Mandens egen Udtrykk i Skrifterne

kan tale mod Ham, der kaldes Lærerne «falske Pro-

pheter, Pharisæere, Paver, Øyenskalke**, Siælemor-

dere: o: s: v: men saadan Modus procedendi*** kan kal-

des en Vetus Fabula per novos histriones**** ---------- Lad

nu en Almue samles fra Bøygd til Bøygd, fra den

ene Gaard til den anden, lad den høre saadanne

Ord av Hans Disiple, som igientage det som et stort

Apioma av deres Lærer, mon ikke da Foragt kan

læt nedfalde paa Manden, og Hans Embede, dersom

Han ikke saa meget kiendeligere før end anseet fra

den gode Side?  ----  En Mand i Treungen traf denne

«Anfører paa ovenom første Reise: f: A: Han blev

«spurgt «Tør Du reise til Christiansand? Svaret

«var «Jeg tør reise, jeg er ikke bange for Bi-

«skop Hansen, Han har skrevet mod mig, men

«jeg skal tale med ham, om Han kommer, lad

«Ham sette mig i Arrest, jeg har været før 10

«Gange i Arrest, Han skal faae Lykke til at

«lade mig komme paa Frifod igien, saaledes skal

Han allevegne have yttret sig med Haanhed; for at

faae den Ære, til hvilken Han beiler med ligesaa

stor Begiærlighed, som til Penge ----------------

    Qvest:

4ta    :

Om Han foranlediger Avmagt i Nærings

Virksomhed? Dette Spørgsmaal besvares

med et almindeligt Ja; thi det kan bevises,

 

 

*        upartisk, lidenskapelig

**      øyentjenere                                                                                                    ***    fremgangsmåte                                                                                      **** skuespilleren er en annen, men spillet er det samme                     

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone