Bibliotek>Historiske dokumenter>Sognepræst Schavlands innberetning om Hans Nielsen Hauge forts.
Sognepræst Schavlands innberetning om Hans Nielsen Hauge forts.
Strands Præstegaard 7. august 1804

ligesom paanødes dem, kand det ikke andet være, end at mange forvirres med den forkeerte Anvendelse af Skrift-Steder, de indeholde og den arrogante Tone, hvori de ere forfattede. De tungsindige og scrupuleuse Mennesker, som allerede ere blevne forvildede, bør man troe, vil efter Haanden give Rum for rigtigere Overbevisning og egen Erfaring, naar  der ingen er, som opflammer og nærer deres sværmende Begeistring. ---

 

Strands Præstegaard den 7de Augusti 1804. ---                O: Schavland. ( = Ole Schavland, 1759 – 1839. Personellkapellan i Mandal og Holum før han kom til Strand i Ryfylke som residerende kapellan. Møtte på Stortinget og omframstortinget.)

 

Velærværdige og Høylærde

  Hr Provst Heiberg.

 

 

 

 

 

 

*

 

          

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone