Bibliotek>Historiske dokumenter>Tienester, saaledes har Han, og Consorter ved sin Geskieftighed i Aalspræstegiæld
Tienester, saaledes har Han, og Consorter ved sin Geskieftighed i Aalspræstegiæld
6624

Tienester, saaledes har Han, og Consorter ved sin

Geskieftighed i Aalspræstegiæld omtrent 1798

snakket for en Underofficer om Lovens Opfyl-

delse, at Han fordybet i Tanker omsider dræbte

sig selv, saa at man kan see, at Han baade vil

og kan stifte mange Forvirrelser i Guds Orden,

og vække Ulykker i Verden, men paa Alt Saa-

dant ønsker nok Enhver, at udfinde Raadebod i

Hensigt til Sectens Beskaffenhed, og Fremgang –

Hvad Secten angaar, da troer jeg, at den er en

Samling av mange Lapper i en Narrekappe,

 

her er Pharisæismen, som opskruer Egenrætfær-

dighed,endog uden Synergir, som Andre dog

har i forrige Tider tilstaaet, Alt skal giøres ved

egen Kraft, Alle Andre udenfor deres Samfund

ere fordømte, det er deres egne Ord -----------

 

her er en Papisme, som opkrever Gierningernes

Værdie, og giør dem fortienestlige nok, til

at kunde fordre Salighed til Belønning, men

Dyrets Tilhængere selv i den Romerske Kirke

kunde tænke høyere, med disse Sværmere? ---

 

her er Pietisme med alle sine Ophævelser,

med sin buldrende Larm om Hellighed, om Kiøds-

dødelse, om Verdens Fornægtelse o: s: v:  ---------

 

her er en Art av Qvækerie, som kan sam-

les med den pietistiske Enthusiasme, som be-

staar i Syner, og Aabenbaringer, i et

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone