Concept
6582

 

 

Concept

 

 

Svar paa D. Kongl. Cancellies Skrivelse

af  -------------  angaaende H. Houge

 

 

Foruden de her vedlagte off. Efterret. for Stiftets Geistl

i alle Provstier, bør jeg endnu faa tilføye

det lidet, som om denne farlige Mand gifes

Consortes* ---------- er kommet til min individuelle

Kiendskab, og hvoraf Resultatet er dette: ----------

 

H.N.H. ---------- (s. Fallesens Magaz.),

skal være                                                                            A. Oplysninger

fød i Rakkestad Sogn i Aggerhuus Stift,                                  B. Betænkninger

en Bondesøn, som han

selv kalder sig i sine siste Skrivter for at indsmigre

sig for Bønderne, men nu kalde han sig Kiøbmand

i Bergen, fordi han der har kiøbt sig (Gaard) betydelige

Eiendomme ----------

 

Efterat han havde                                                               1797

samlet sig nogle Tilhængere i Rakkestad Sogn              1798.

søgte han at udbrede den Mening blant Almuen

at man først skille sig af med alt dette jordiske

og søge at komme i denne Verden til at lide

saameget muligt, for derved at blive maaske lykkeligere

 

Efterat disse Sværmere have afstedkommen adskillige Uordener,

i Eger Sogn, udbredte de sig siden i Aaret 1798 over          hvorfor og H.N.H. og

Hedemarken og Dalene mod Dovre, hvor                            efter Dom sad  arresteret

Deres Adgang voxte  ---------  i Aar 1799, gik de                  i Friderikstad i 1798.

over Dovre, Nordenfields her, hvorfra man dog

ikke hørte  syndelig noget til dem før de

1800, nærmede sig Trondhiem, hvor de paa

Leerstranden i Guuldalen bedrog en +

 

 

* meningsfeller

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone