Bibliotek>Historiske dokumenter>Øvre Tellemarkens Provstie
Øvre Tellemarkens Provstie
6545

10. Øvre Tellemarkens Provstie.

 

Moe Prestegield.

                       Efter Sognepræsten, Hr Provst Aschenbergs Ind-

                       beretning, have nogle af Houges tilhængere 2 a

                       3 Gange reist igjemmem Kaldet. Een af disse,

                       som reiste igjennem Annex Sognet Skafse, traf

                       paa Veien en børnløs Mand ved Navn Alv

                       Støreslie, hvilken han opholdt en heel Dag og

                       ved Overtalelse søgte at faae ham til at sælge

                       alt, at forlade Konen og at følge med til Hou-

                       ges Papir-Mølle; men forgieves. For 2 Aar siden

                       reiste een af Houges Tilhængere igjennem Hoved

                       Sognet Moe og havde med sig et frugtsommeligt

                       Fruentimmer, som ogsaa prækede. I Hoved-

                       sognet findes en Person, ved Navn Jens Olsen.

                       Han har tilforn været i Velstand og eiet en god

                       Gaard, men har ved en ulykkelig Handels Lyst

                       sat alting overstyr, saa at han tilsidst er bleven

                       skyldig nogle hundrede Rigsdaler, som han ikke kan

                       betale. I Foraaret var han i Christiansand,

                       hvor han talte med Houge eller hans Tilhængere;

                       og da han kom hiem, hørte man intet andet af

                       ham, end at man burde foragte Støvet: at hvo,

                       som eiede Penge, var et Helvedes Barn: at

                       Gud skulde betale hans Gield o.s.v. - Da Var-

                       men kom i Luften, begyndte Grublerierne at

                       forrykke Hiernen. 10de Søndag efter Trinit. ind-

                       fandt han sig paa Præstegaarden, udgav sig for

                       Jesu Sendbud, bød Præsten at forlade Støvet

                       og at følge ham til Houges Papir Mølle.

                       Natten derefter prædikede han for Præstens

                       Tienestefolk i en Lade. Dagen derpaa ind-

                       fandt han sig atter i Præstegaarden havende

                       i Gaarden en Høe-Lee, hvilken han svingede

                       over enhvers Hoved, med Erklæring: at det

                       var Sverdet mod Satan og hans Tilhængere.

                       Tilsidst sprængte han Gadedørren, brak ind i et

                       Værelse, hvori Præstens frugtsommelige Kone og

                       Børn vare, og svingende Høeleen over hendes

 

                      

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone