Bibliotek>Historiske dokumenter>opfordres til at give mine Tanker tilkien- de Hvorledes Dette Onde bedst kunde stand- ses
opfordres til at give mine Tanker tilkien- de Hvorledes Dette Onde bedst kunde stand- ses
123

opfordres til at give mine Tanker tilkien-

de Hvorledes Dette Onde bedst kunde stand-

ses vil ieg meddele samme til nærmere Prø-

velse under efter følgende §pher.  

 

                               §. 1.

 

Da Denne Sekt haver til Formand Den ofte be-

meldte Hans Nielsen Houge, da Dette Sel-

skab nu ved ham synes at have faaet en

fast Stilling og haver faaet ved ham

sine Love, synes det saa meeget meere

billigt at denne Person falder under Øvrig-

hedens Tiltale, som han tilforn haver

været heftet for medelst sit Sværmerie

men ved Regiæringens Mildhed, satt paa

frieFod efter sin Heftelse paa de Vilkaar

at han ike meere maatte befatte sig her-

med. Er det sandt hvad her siges? At han skal

have tilvendt sig en betydelig Formue

Den han ved List og sit Sværmerie har be-

røvet  sine overtroiske Tilhængere, bli-

ver dette en nye Sag, hvorfor han bør

drages til Ansvar, hvor efter han til-

komer at erstatte enhver sak, som kunde

have været ham anbetroet. -----

 

                               §. 2.

 

De mange af hans Tilhængere, som nu

gaae omkring fra den eene Bøygd til

den anden fra  gaard til anden burde

vel paagribes og ved Lænsmændene --

fra den eene til den anden i ethvert

Skibrede føres tilbage til deres rette

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone