Bibliotek>Historiske dokumenter>Innberetning fra prost F.A. Krog om Hans Nielsen Hauge august 1804. forts.
Innberetning fra prost F.A. Krog om Hans Nielsen Hauge august 1804. forts.
F. A. Krog  (  Fredrik Arnzt Krog, 1769-1845, var prest i Falnes, prost i Karmsund fra 1803 til 1817. ) 

med, at disse omløbende Prædikantere ikke uden Øvrigheds Pas og Tilladelse forlade Hjem og Næringsvej, for, saaledes som nu, at strejfe om, for at udbrede fanatisk Lære; og endelig et Forbud mod Bøgers Trykning og Udsalg, der vare af denne Suurdej, som uagtet de lidet qvalificere sig til at komme under Cencurens Domstol, dog anrette Forvirrelse blant Almuen, udbrede Dumhed og irreligiøse Begreber, her sand Christendoms og Oplysnings Fremme, hvilket dog altid bliver skadeligere for Statens Vel, end den lumpne Fordel en enkelt egennyttig Bogtrykker eller Boghandler kan indhøste, ved at trykke og afhænde dette elendige Kram som blot Dumhed og Forvirrelse saa begiærligen betaler; maaske disse 3 Midler ville bidrage til at standse Fanatismens videre Udbredelse? Dog jeg har vaavet at foreslaae dem; men underkaster deres Anvendelighed og Gavnlighed Andres Erfaring og Dom.  De fra Hr Provst Sverdrup ( = Jørgen Jørgensen Sverdrup, 1732-1810. Hadde vært misjonær på Grønland i 24 år og gift med  en eskimokvinne. Hun døde før Sverdrup kom tilbake til Norge.)   til Augvaldsnæs indkomne Betænkninger, fremsendes herved in originali. Fra Sogne-præsten til Torvestad, som først  nyeligen er ankomen, er endnu ej indkommen nogen Beretning eller Betænkning i denne Sag. Da denne min Besvarelse paa DeresHøjærværdigheds Skrivelse længe har lagt færdig, men af Mangel paa Lejlighed til Posthuset, nu i Høe-Høstningens Tiid, har foraarsaget at den saa sildig fremkommer, og en Lejlighed til Byen just nu gives, tør jeg ikke længer opholde mig efter Hr Fallesens Indberetning; men skal saa snart den indløber, fremsende den, i fald den indeholder nye og tjenlige Forslage til Hensigtens Opnaaelse. Dette kan jeg med Vished indberette, at Hauges Partieingen Fremgang har giort i Torvestad Præstegield.

 

Falnæs Præstegaard d. 18de Aug: 1804

                                                                                  F. A. Krog   

 

 

Til

S. T. Hr Doctor Theologiæ og Biskop Bloch.

 

7. Carmsund Provstie --                                                                                                                       Hr  Provst Krog,                                                                                                                           Sognepræst for Skudesnæs Kald                                                                                                

                       

 

                                                              

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone