Bibliotek>Historiske dokumenter>Sognepræst Emanuel Lunds innberetning om Hans Nielsen Hauge
Sognepræst Emanuel Lunds innberetning om Hans Nielsen Hauge
Aagaard Præstegaard, 4. september 1804.

 

1804  Hr. Lund innberetning om H.N. Hauge. Bakke

I Anledning af det Kongelige Danske Cancellies Skrivelse af 20de Junii f. a. til Hans Høiædle Høiærværdighed Herr Doktor og Biskop Bloch  og Hans Høiærværdigheds derpaa grundede Pro Memoria af 16de Julii sidstleden til Velærværdige og Høilærde Herr Provst Reiner. skulde jeg pligtskyldigst herved indberette:

Hans Nielsen Houge og hans omvandrende Tilhængere have hidindtil ei opholdt sig

i Bakke Præstegiæld, hvorfor her intet vides om dem, uden hvad man fra andre Steder kan faae at høre.

Til at standse og hindre deres Sværmeries Udbredelse, maatte fornemmeligen sørges for, at benævnte Hans Nielsen ei fremdeles faaer sine Skrivter, som skadelige, til Trykken befordrede.            

Aagaard præstegaard den 4de Septembr:

1804.

 

Indsendt til Velærværdige Herr Provst Reiner

                                                                        ved

                                                                                 Emanuel Lund

                                                            

 

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  )

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone