Bibliotek>Historiske dokumenter>mod Religionens offentlige Lærere
mod Religionens offentlige Lærere
6553

mod Religionens offentlige Lærere, om hvilke

han siger og skriver, at de alle have gaaet

i Satans Skole, og ere Siæleslagtere ---- et

Steds skriver han, at den store Hore og Dyret

i Johannes Aabenbaring betyder Geistligheden,

som har 7 Hoveder, næmlig de 7 Bønner i Fader

vor --- og 10 Horn, som er de 10 Bud i Cathekismet.

 

3. Videre gaaer hans Lære ud paa, at ind-

bilde Gaardejere   og Bønder, at de for at

vorde salige, maae skille dem af med alt

timeligt Gods ------- paa denne Maade skal han

have tilvendt sig alerede saa mange Gaarde og

Eiendomme, at man seer, han selv elsker

inderlig den uretfærdige Mammon. ------ Mange

velhavende Bønder have, effter hans Prækener

for dem, overladt ham deres hele Formue ----

Qvinder ere løbne fra deres Mænd --- Mænd

fra Konerne -----  Børn fra Forældrene ----- og

vanke nu om med ham og Tilhængere

i Bøgderne ---- eller og trælle de, som hans

Lastedyr og Slaver i hans Teglværker,

Papirmøller, og hans andre mange og vidt

adspredte Anlæg. -----

 

Det vilde være umuligt her at anføre

alle de Maader og Konstgreb , denne Folke-

forfører anvender til at bedrage den lettroede

Almue og berige sig selv og hans nærmeste

Venner ----- dersom Præster, Sorenskrivere og

Fogder bleve befalede hver fra sit District

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone