Bibliotek>Historiske dokumenter>Gaard fra Gaard i Ano 1801 holdte Prækener
Gaard fra Gaard i Ano 1801 holdte Prækener
6551

Gaard fra Gaard i Ano 1801 holdte Prækener, og paa Kirkebakken forsamlede Almuen, ja og alene trodsede og haanede Præsterne, men endog truede den og søgte at overtale Almuen, til at sætte Præsterne af.Ligesaa notorisk er det, at de i Lexvigen i deres Forsamling dræbte  et lille Barn ved at slaae Hovedet i Stykker, og at de ligeledes ved paa samme Tid have myrdet et andet Pigebarn, fordi det græd over dette Mord . Om dette Factum i Martii=Maaned 1802, som blev behandletfor Retten, s. Fallesens Magazin for Januar 1803 – og for Septemb. 1803, p. 336.. Effter den Tid har H. N. Houge (ved at vandre fra Bøygd til Bøygd i alle Norges Stiffter, og hen paa de svenske Grændser, ja endog til Nørre Jylland,- ved at udsende Emissarier, hvor han ikke selv kunde komme – ved at udgive og i største Mangfoldighed udbrede blantBønderne hans Skrivter). samlet sig et utroligt stort Tilhæng, og tillige en beydelig Formue, bestaaende i Skibe, Gaarde, o.s.v, som skal være omtrent 1 Td. Gulds Værdie. Endog her i Egnen af Christiansand har han mange Tilhængere, som dog ikke giøre stor Uorden, men for de meste trælle i al Stilhed for ham i hans Papirmøller, Teglværke og andre hans Anlæg  ----  endog Bogtrykkeriet her i Staden har han tilkiøpt sig for 6000 d. for desto lettere derfra at kunne udbrede hans sværmeriske Skriffter vidt og bredt i Landet.

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone