Bibliotek>Historiske dokumenter>Gaard fra Gaard i Ano 1801 holdte Prækener
Gaard fra Gaard i Ano 1801 holdte Prækener
6551

Gaard fra Gaard i Ano 1801 holdte Prækener, og

paa Kirkebakken forsamlede Almuen, ja og

alene trodsede og haanede Præsterne, men endog

truede den og søgte at overtale Almuen, til

at sætte Præsterne af. ----- Ligesaa notorisk

er det, at de i Lexvigen i deres Forsamling

dræbte  et lille Barn ved at slaae Hovedet

i Stykker, og at de ligeledes ved paa samme

Tid have myrdet et andet Pigebarn, fordi

det græd over dette Mord ---- Om dette

Factum i Martii=Maaned 1802, som blev behandlet

for Retten, s. Fallesens Magazin for Januar

1803 – og for Septemb. 1803, p. 336. __ .

 

Effter den Tid har H. N. Houge (ved at vandre

fra Bøygd til Bøygd i alle Norges Stiffter, og

hen paa de svenske Grændser, ja endog til Nørre

Jylland,- ved at udsende Emissarier, hvor

han ikke selv kunde komme – ved at udgive

og i største Mangfoldighed udbrede blant

Bønderne hans Skrivter) – samlet sig et u-

troligt stort Tilhæng, og tillige en beydelig

Formue, bestaaende i Skibe, Gaarde, o.s.v, som

skal være omtrent 1 Td. Gulds Værdie. ---

 

Endog her i Egnen af Christiansand har

han mange Tilhængere, som dog ikke giøre

stor Uorden, men for de meste trælle i al

Stilhed for ham i hans Papirmøller, Teglværke

og andre hans Anlæg  ----  endog Bogtrykkeriet

her i Staden har han tilkiøpt sig for 6000 d.

for desto lettere derfra at kunne udbrede hans

sværmeriske Skriffter vidt og bredt i Landet.

 

 

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone