Bibliotek>Historiske dokumenter>Sogneprest Abel innberetning om H.N. Hauge. Vandse
Sogneprest Abel innberetning om H.N. Hauge. Vandse

Dokument 7.

Sogneprest Abel innberetning om H.N. Hauge. Vandse  

Biskop Bloch

                         Pm.

 

I følge Deres Høyærværdigheds opfordring under 16de f.m. at indsende Oplysninger om den omreisende Hans Nielsen Hauge, maa jeg give den ære at indberette:  At hans Lærdommer har fundet lidet Biefal her i Menigheden. Kun to ganger saavidt mig bekiendt, har een af hans Disipler holdt Taler til en Deel forsamlede af Vandse menighed, men uden nogen særdeles Virkning. Hans Lærdommer kiendes her  fornemmelig af hans Skrifter, som ere udlagte til udsalg. At bruge Voldsomme Midler til at hindre denne Sectens fremgang, strider mod Christendommens Aand.  Med Voldsomme hindringer vil Mængdens opmerksomhed være blive henvendt til de lidende og anse Dem som Martyrer for Sandheden.

 

Men naar Hans Nielsen eller een af hans Tilhængere skriftlig eller muntlig fornærmer nogen eller handler mod Landets Lover burde saadant  intet Persons Handling undersøges og paadømmes , og saadan Dom offentlig bekiendtgiøres til overbevisning for den enfoldige Almue, at den dømte ikke er hellig og uskyldig, men en forbryter.

Oplysning er uden tviil det sikretse Middel til hans enfoldige og skadelige Lærdommers hindring, der ved og uden Modstand vil om kort Tiid formodentlig forsvinde. Naar Landet bliver forskynt med dårlige lønnede Skoleholdere til Børnens første Undervisning;

ReligionsBøgerne for Ungdommen bliver vigtigere og tydeligere end de som bruges i Norge lettere og fattigligere end den som bruges i Danmark; naar tillige den nyeste Psalmebog indføres, da vil uden tvil Hans Hauges dunkle Lærdommer forhindres af den sande Religions velgiørende Lys.

 

Vandse Præstegaard den 24de August 1804 

Underdanigt          Abel

 

Hr Abel

Sognepræst til Vandse

Præstegield

 

 

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  )

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone