Bibliotek>Historiske dokumenter>1804. Sognepræst S.M. Kastrup innberetning om H.N. Hauge. Haae
1804. Sognepræst S.M. Kastrup innberetning om H.N. Hauge. Haae

Underdanigt Pro Memoria !
At mange ogsaa i mit Kald bleven besmittet med Hans Nielsen Houge og hans omreisende Tilhængeres udbredte Fanatisme og Skrifter, maa jeg desværre ogsaa  klage over. Fra Egersunds Egn og den Største Deel af Ougne Menighed, som ere blevne blant Houges Tilhængere, er denne Deres fordærvelige Lærdom ogsaa kommen her til dette mit anbetroende Haae Kald. Besynderlig den Sydligste Deel af Warhoug Sogn, der er Ougne saa nær, var dette Uvæsen at disse ankomne som saa kaldet Propheter blevne besmittede, ja herved sat udi en høyest beklagelig Tilstand, da en modløshed finns hos Dem ved Deres      bøyede og fængende            samt ved Deres forandring ndi Deres udtale, som hos hos en stor Deel er bleven                           Ja særdeles Sorgmodig og ligesom ieg har særdeles ondt af disse kiære Ungdomer, hvoraf sandvel, den virkelig naae vel oplyste, var faldne hen til dette Sværmerie. 

Den bedste maade at hæmme dette tiltagende Onde ere efter mine Tanker følgende:
At Hans Nielsen Houge med sine Tilhængere hvor de findes, bliver fra Lehnsmand til Lehnsmand  bortførte fra Stædet her og Sogn til sit Stæd, og at De som antager disse Sværmere i Deres Huuse for at høre Deres sniggende og Høyest Skadelige Lære, bliver paa en folkelig maade straffet.                                                                              Samt at alle Deres Bøger og Skrifter, som de blant Almuen har udgivet kunde, hvor  de findes blive indsamlede og dem fratagen da disse giør i sær til Lærestandens forringelse og forkleinelse særdeles stor Skade.

                                                                            Underdanigst

Haae Præstegaard                                              Søren Michael Kastrup
den 6te August                                                    Sognepræst til Haae Kald
1804.                                                            

ere S: T.: Herr Doct: Theologie og Biskop Bloch

( Kilde : Statsarkivet i Kristiansand, Biskopen i Kristiansand, Go C XV Pakker med forskjellig innhold, L 0008   C 313 Hans Nielsen Hauges virksomhet, linavl, tangarter og trolovelser,  ) 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone