Pro Memoria

                        Pro Memoria!

 

 

Hans Nielsen Hauge, der med sine omvandrende Tilhæn-

gere  har udøvet adskillige ubehageligheder, helst

Nordenfields, med sin fanatisme, ere her i Præste-

Gieldet Øvre qvinnes dahl gandske ubekiendte.

Hans Bøger ere ej til denne Tiid, for nogen

Mand komne for Lyset; Skoleholderne Enhver

for sine Districter, har ieg givet den fornødne

Erindring, at naar saadanne Personer indfinder

sig og  faldbyder sine skadelige Bøger i blant

Almuen, strax at give mig disse Menneskers

Ophold tilkiende.  ---

 

 

 

Heggebostad Præstegaard 15de Septbr 1804  ---  J Holst*

 

 

 

 

 

 

* Jens Holst, 1747 - 1832

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone