Bibliotek>Historiske dokumenter>Men De, baade Mand- og Qvinde-Person
Men De, baade Mand- og Qvinde-Person
6596

Men De, baade Mand- og

Qvinde-Person, givet sig af med

at  prale, som De kalde det,

og hvorved stedse en stor

mængde Mennisker ere

forsamlede, som i forvegen

derom ere blevne under-

rettede ved Sendebud. Man

siger og at mange, baade

i dette og omliggende Sogne,

ere gaaet over i Deres Selskab;

men paa hvilke Vilkaar,

viides ikke med vished.

 

Den beste måten å stoppe

dette sværmeriet på mener

han måtte være en forordning

som forbye dem å forsamle

sig i husene under straffe an-

svar.

 

                        P. G. Mandall.

 

Schelven i Mandal skriver om

denne berygtede sværmer. Saadant

Uvæsen dæmpes uden Tvivl allerbæst

ved at begagne det med Ringeagtelse

og endnu bædre ved Oplysnings Ud-

bredelse iblandt Almuen.

  

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone