Bibliotek>Historiske dokumenter>Lietiebetient kunde fremvise Tegn for de Trodsige
Lietiebetient kunde fremvise Tegn for de Trodsige
6627

Lietiebetient kunde fremvise Tegn for de                                                   Trodsige, at ingen maatte herbergere saa-                                                      danne Lediggiængere, men at den, som hand-                                                          lede mod Forbudet, skulle mulcteres 1 Gang                                                             2 Ort, 2de Gang 1 ½ Rd 3de Gang underka-                                                                  stes en fastsat Straf, da jeg troer, at denne                                                  aandelige Sværm skulle ikke yngle mere, men                                               Hver gaae tilbage til sin rigtige Bestæmmelse,                                                    at den kiære Bondesøn fra Thunøe, selv-                                                                  giordt Lærer i Norge, uværdig Kiøbmand i                                                        Bergen, Bedrager mod alle Enfoldige,                                                                     kan faae den siste Olie, og blive sat saa                                                      snævre Grændser, at Han ikke længere skal                                                 giøre enten Collegier, eller Lærestanden,                                                            eller Almuen nogen Uroe ---------------          

Norbø den 3die Sept:                                               Underdanigst                                                                                                               1804                                                                                    Storm                                                                                                                           Resid. Capell:n                                                                                                                      Hvidesø -----------                                                            

 

 

     Hr. Storm                                                                                                               residerende Capellan i Hvidesøe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone