Bibliotek>Historiske dokumenter>Lietiebetient kunde fremvise Tegn for de Trodsige
Lietiebetient kunde fremvise Tegn for de Trodsige
6627

Lietiebetient kunde fremvise Tegn for de Trodsige, at ingen maatte herbergere saadanne Lediggiængere, men at den, som handllede mod Forbudet, skulle mulcteres 1 Gang 2 Ort, 2de Gang 1 ½ Rd 3de Gang underkastes en fastsat Straf, da jeg troer, at denne aandelige Sværm skulle ikke yngle mere, men Hver gaae tilbage til sin rigtige Bestæmmelse,at den kiære Bondesøn fra Thunøe, selvgiordt Lærer i Norge, uværdig Kiøbmand i                                                        Bergen, Bedrager mod alle Enfoldige kan faae den siste Olie, og blive sat saa snævre Grændser, at Han ikke længere skal                                            giøre enten Collegier, eller Lærestanden, eller Almuen nogen Uroe ---------------          

Norbø den 3die Sept:                                                                               Underdanigst                                                                                                               1804                                                                                                                    Storm                                                                                                                           Resid. Capell:n                                                                                                                      Hvidesø -----------                                                            

 

 

     Hr. Storm                                                                                                               residerende Capellan i Hvidesøe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone