Bibliotek>Historiske dokumenter>I Følge den Person Hans Nielsen Houge og hans Fortryllede Tilhængere
I Følge den Person Hans Nielsen Houge og hans Fortryllede Tilhængere

I Følge den Person Hans Nielsen Houge  og hans

Fortryllede Tilhængere, som omreiser i Landet og fore-

giver blant Folket: at de af den Hellig Aands indvortes

Drift reiser omkring for at bringe Mennesker til sand

Bod og Omvendelse --- Da lader de, ved deres Ankomst til

en Gaard, Folk indbyde fra omliggende Gaarder, til

at komme til sig, for at høre paa deres Prædiken til

Bod og Omvendelse --- Hvortil og Folk i hobetal er tilbøielig

nok at komme --- og derved erfares den bedrøvelige

Virkning: at mange Mennesker, i sær unge Mennesker

af begge Kiøn, bliver saa forrykt i sit Hoved, at de der-

efter, fast Intet vil bestille, uden at hyle og græde og læse

i Hans Nielsen Houges Bøger som de omreisende Præ-

dikantere, i Mængde, fører med sig til at udselge blant

Folket ---  og disse Bøger ere, de forrykte Mennisker, saa

kiere og behagelige, at neppe nogen anden Bog værdiges

et øyekast – og er det en virkelig Kundskabs Bog, da forkastes

den gandske som noget Ondt ----  Og vil man paaminde deslige

forrykte Mennisker om deres Vildfarelse og raade dem

til Afstand fra Samme  ---  da anføre de kun derpaa med

en lumsk afskyelig Legems Stilling, med Hovedet nedhæn-

gende paa Brystet og Øynene nedslagne til Jorden og

skynder sig at bortfierne sig, ret som man vilde tilføie

dem noget Ondt --- Og dertil er ufeilbarlig Aarsagen:

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone