Bibliotek>Historiske dokumenter>Pro Memoria - Foranlediget ved Deres Høiædle Høiærværdigheds Skri- velse af 16de Julii
Pro Memoria - Foranlediget ved Deres Høiædle Høiærværdigheds Skri- velse af 16de Julii
159

                                   Pro Memoria!

 

Foranlediget ved Deres Høiædle Høiærværdigheds Skri-

velse af 16de Julii med Communication af det

kongelige danske Cancellies Skrivelse af 20 Junii

om Hans Nielsen Houge, maa ieg, efterat

have indhentet Herreds-Brødrenes Betænkning, ikke

undlade at indberette følgende.          Bemeldte

Hans Nielsen Houge har med sine Emissarier

til denne Tid ikke giort synderlig Lykke i Rye-

følke. Han har aldeles ingen Tilhængere i Hiel-

meland, Jelsøe og Vigedal, derimod findes nogle

faae i Nærstrand, Skjold og Soledal, og paa sidste

Sted spiller de den vigtigste Rolle; Da en Huus-

mand ved Navn Lars Osmundsen Brekke

holder ugentlige Forsamlinger i Søvde Annex,

og skal det ikke sielden være Tilfældet, at

han, medens Præsten forretter Gudstienesten

i Kirken, holder Samling ude paa Kirkegaarden,

og har, som det sædvanlig pleier at gaae, en

Mængde Tilhørere.          Lærdommen er den groveste

Mystik, blandet med Bibelens Sprog. De beraabe

sig paa et indvortes Kald, og tale /: saa sige de :/

af Aanden d. e. de tale hvad hverken de selv

eller andre forstaae et Ord af. Men

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone