Bibliotek>Historiske dokumenter>Thi indstilles herved disse mine Betænkninger
Thi indstilles herved disse mine Betænkninger

Thi indstilles herved disse mine Betænkninger

og Forslag, anlangende Hans N: Houges fana-

tiske Sect, og hvorledes samme kan forekommes

og standses; i underdanig Følge af den ved

Provstiets Circulaire meddelte Communication

Af det Kgl. Danske Cancellies Skrivelse des-

angaaende til Stiftets Biskop; og Høi-Sammes

Forlangende udi respective P: M: af 16de d. M.

med inderlig Ønske; at Regieringens Klogskab

maatte føie de kraftigste og hastigste Midler

til at standse dette for al god Orden i Kirken

og Staten saa skadelige Uvæsen! Hvortil

Gud Selv, vor Frelser, som er sin Menigheds

Hoved, sin Kirkes almægtige Beskytter, give

Held og Velsignelse!

 

Haalands Prestegaard                                               underdanig

d: 25de Juli 1804.                               C.W. Kamstrup*

                                                           Sogneprest til Haalands P:gield

                                                           i Jedderens Provstie ----

 

 

 

 

Til

            Høiædle, Høiærværdige og Høilærde

                        S: S: TheologiæDoctor Hr : J: Bloch.

                                   Biskop over Christiansands Stift. ---

 

 

 

* Claus Winther K., 1759 - 1841

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone