Bibliotek>Historiske dokumenter>Hænder ville det vel være raadeligst
Hænder ville det vel være raadeligst

Hænder ville det vel være raadeligst. Klogelig at afkiøbe ex Ombytte

disse med hundre Skrifter baade i og udenfor Religions Faget ------

Kun da ikke alle Religions Lærer have Æren at bestride Omkostningerne

ved denne Tuskhandel --- vil dette være Hoved Vanskeligheden

 

 

Arendahl d 1te Sept: 1804                                            underdanigst

 

                                                                                                          Krog

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone