Bibliotek>Historiske dokumenter>Persons Handling undersøges og paadømmes,
Persons Handling undersøges og paadømmes,

Persons Handling undersøges og paadømmes,

og saadan Dom offentlig bekiendtgiøres til Overbe-

visning for den enfoldige Almue, at den Dømte

ikke er hellig eller uskyldig, men en Forbryder.

Oplysning er uden Tvil det sikreste Middel til hans

enfoldige og skadelige Lærdommes Hindring, der end-

og uden Modstand vil om kort Tiid formodentlig

forsvinde. Naar Landet bliver forsynet med duelige

lønnede Skoleholdere til Børnenes første Undervis-

ning; Religions Bøgerne for Ungdommen blive

rigtigere og tydeligere end de som bruges i Norge,

lettere og fatteligere end den som bruges i Danmark;

naar tillige den nyeste Psalmebog indføres,

da vil uden Tvil Hans Hauges dunkle Lærdomme

fordrives af den sande Religions velgiørende Lys

 

 

Vandsøe Præstegaard den 24de August 1804

 

                                                                       Underdanigst

                                                                                  Abel*

 

 

 

 

 

* Paul Severin Abel, 1751 – 1827. Sogneprest

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone