Bibliotek>Historiske dokumenter>Sognet, uden at have fundet synderlig Ind- gang for Almuen
Sognet, uden at have fundet synderlig Ind- gang for Almuen
6539

Sognet, uden at have fundet synderlig Ind-

gang for Almuen -

 

Biellands Præstegield.

         Kun een Familie i Aaseralds Sogn var

         i Naboe Sognet bleven smittet af Hougia-

         nisme, men skal siden – saavidt Sognepræ-

         sten Hr Støren veed – have igien forladt

         samme. Hans Bøger læses og i Grinnems

         og Aaseralds Sogne, dog uden synderlig Skade.

 

Øvre Kvinnesdals Præstegield.

         Houge, hans Tilhængere og Skriv-

         ter ere i dette Kald aldeles ubekiendte -

 

Nedre Kvinnesdals Præstegield.

         Ligeledes og her.

 

         3. Dalernes Provstie.

 

Hellelands Præstegield.

         Efter Sognepræstens Hr Provst Reimers

         Indberetning, skal det ved Hans Houge

         der i Egnen udbredte Svermerie foraarsage

         mange Uordener. Iblant andet prædike de

         en gyselig Intolerance, Ubarmhiertighed og

         Haardhed imod enhver, som ikke er af deres

         Sect. Ligeledes forlede de og til Dovenskab,

         da mange af Egnens unge Menneske forlade

         deres Fødested og Tienester for at tye hen

         til og følge Houge.

 

Bakke Præstegield.

         De have endnu ikke indfundet sig i dette

         Kald.

 

Eggersunds Præstegield.

          I dette Kald har Hans Houges fanatiske Lære

         - efter Sognepræsten Hr Lunds Indberetning - 

         giort en al for stor Fremgang, saa at endog en

         Skoleholder af Ougne Sogn har istedet for at

         holde Skole, reist omkring for at prædike Hou-

         ges Evangelium. I den afsatte Skoleholders Sted

         har ingen været at erholde, da endog de af

         Almuen, som ikke ynde Houges Lære, for at

         undgaae Skikaner, ikke ville tillade deres

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone