Bibliotek>Historiske dokumenter>At Han, og Tilhængere fra omtrændt 1797 Aars Begyndelse har ei allene forlokket Tienere
At Han, og Tilhængere fra omtrændt 1797 Aars Begyndelse har ei allene forlokket Tienere
6623

At Han, og Tilhængere fra omtrændt 1797 Aars

Begyndelse har ei allene forlokket Tienere af begge

Kiøn fra deres Husbonde, men endog umyndige Børn

11ve til 12 Aar fra deres Forældre, mod deres

Willen, til deres egen største Skade, men endog op-

hidset voxne Børn mod Forældre, at de have for-

ladt deres Pligt, og Lydighed, udgaaet av deres Huse,

og sat Forældre av Stand, til at kunde dyrke deres

Gaarde, og drive deres Avling, som de ønskede, og

saaledes har disse Forførere med et Slag virkelig

nedslaaet mange ypperlige Landforskandsninger

at De vel fortiener, at kaldes Mennesketyver,

Slægtfordærvere, der almindelige Rolig-

heds Forstyrrere  ----------------

Qvest:

5ta     :

Om Han foraarsager en fortvivlelsesfuld

Modløshed hos Folket? ----- Saavidt jeg mærker

har Fakkeldrengene, som han søgte nogle Gange

at lyse i disse Egne, ikke giordt mindste Lykke

med deres Gaver, de ere tvertimod undertiden

begiægnede* med Haanhed, som da han paadraget Dem

Navn av Verdens Børn, og forhærdede Siæle,

men dog har Anføreren for Complotten fremvist

sig i Aaret 1802 --- 3de Uger før Julen paa Gaar-

den Axvig i Rolands Annex under Vinje, hvor

Han saaledes har fore sludret en Pige paa 18 á

19 Aar, at Baade Hr Biskop Hansen, og

samlede 11 Præster til en Kirkevielse den

10de Febr  f: A: kunde faa de elendigste Virk-

ninger av Hans Talenter i den paatagne

 

 

* behandlet, møtt med

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone