Bibliotek>Historiske dokumenter>Underdanigst Pro Memoria!
Underdanigst Pro Memoria!
6599

Underdanigst Pro Memoria!

 

 

 

I Anledning af Cancelli Skrivelsen af 10 Juni

og Deres Høyædle og Høyærværdigheds af 16 Juli d: a:

kan ieg underdanigst melde, at H. Nielsen Hauges Til-

hængere, paa deres Rejser gjennem allernaadigst anbe-

troede Præstegjeld, vel ofte har arbejdet paa at

forskaffe sig Tilhængere; men det endnu ikke

mig vitterligt, at de har faaet nogen, som offent-

lig vil Bekjende sig til Hans Sægt og altsaa

ikke herfra erholdt nogen contribut, uden for

saavit Hans Skriffters Salg til Enfoldige og Nysgjer-

rige kan indbringe. Jeg kan derfor ikke opgive

nogen Kjensgjerning om Hans Lære og Foreta-

gender. ---

 

 

Molands Præstegaard

d 23 Augusti 1804.

 

 

                                                                                  Underdanigst

                                              

                                                                       Johan Wilhelm Michelet

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone