Bibliotek>Historiske dokumenter>Sognepræst Kastrups innberetning om Hans Nielsen Hauge
Sognepræst Kastrups innberetning om Hans Nielsen Hauge
Haae Præstegaard 6. august 1804.

                                   Underdanigst Pro Memoria!

At mange ogsaa i mit Kald ere blevne besmittede ved Hans Nielsen Houges og Hans omvandrende Tilhængeres udbredte Fanatisme og Skrifter, maa ieg desværre ogsaa klage over. Fra Egersunds Øen og den største Deel af Ougne Meenighed,som ere blevne blant Houges Tilhængere, er denne Deres fordærvelige Lærdom ogsaa kommen her til dette mit anbetroede Haae Kald. Besynderlig den sydligste Deel af Warhoug Sogn, der er Ougne saa nær, ere ved dette Uvæsen af disse ankomne saa kaldede Propheter blevne besmittede, ja herved sat udi en høyst beklagelig Tilstand,da en Fortvivlesesfuld Modløshed sees hos Dem ved Deres nedbøyede og hængende Hoveder, samt ved Deres Forandring udi Deres Udtale, som hos en stor Deel er bleven mumlende, ja særdeles sørgmodig og ligesom pibende.   Ieg har særdeles ondt af denne kiære Ungdom, hvoraf Endeel, som virkelig vare vel oplyste, ere faldne hen til dette Sværmerie. ---- 

Den bedste Maade at hæmme dette tiltagende Onde, ere effter mine Tanker denne: At Hans Nielsen Houge med sine Tilhængere, hvor De findes, bliver fra Lehnsmand til Lehnsmand bortført fra Enhver Stædets Egn og Sogn til sit Stæd, og at De som antager disse Sværmere i Deres Huuse for athøre Deres smiggrende og høyst skadelige Lære, bliver paa en følelig Maade straffet,

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone