Bibliotek>Historiske dokumenter>Ufortiente Høyagtelse, og Hans egen ublue Stolthed kan faae et ydmygende Stød ------
Ufortiente Høyagtelse, og Hans egen ublue Stolthed kan faae et ydmygende Stød ------
6626

Ufortiente Høyagtelse, og Hans egen ublue Stolthed                                                     kan faae et ydmygende Stød ------                                                                                        

b) I Betraktning av Skrivterne, at de ikke frem-                                                                                 deles skal som en Gangreder smæde sig mere,                                                                     og fordærve allevegne ----------

c) I forhold til Almuen, at den kan bringes                                                                                          fra den Vane, at spørge femdeles efter de                                                                                             Bøger, som de kan undvære, og som skader                                                                              dem i mange Maader -----------

  2)    Saavidt det angaar de beskikkede Lærere, at                                                                                                        De samtlige enten maa bruge den Frihed                                                                                                  ved Foregaaende Tilladelse av Collegiet,                                                                                                eller ved et befalende Kongebud, at vælge                                                                                             en vis Text av det Gamle, eller Nye Testa-                                                                                                                          mente paa hvilken udledes Forskiellen mel-                                                                                              lem lovlig Kald til Embedet, og selv ta-                                                                                                                  get Dristighed, som ukaldet, som ubeqvem                                                                                                  til at forrette Embedet, og --- en anden                                                                                                        Gang en Text, som viser Forskiellen mel-                                                                                                    lem sand Lære, grundet i Skrivten, og svær-                                                                                              mende Kiætterie, som bestaar i Fordrivel-                                                                                                  se av Skrivtens sande Mening o: s: v:  ----------

3)      Formoder jeg, at det ville have en fordelag-                                                                                              tig Virkning, om der i Hensigt til de om-                                                                                               strippende Læredrenge kunde giøres en                                                                                                             Foranstaltning saaledes, at 2de Politieop-                                                                                                      synsmænd kunde ansettes av Stiftet, eller                                                                                               Amtet, udnævnes, av Prædikestolene tilly-                                                                                                    ses, at de vare beskikkede, og at de som Po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone