Bibliotek>Historiske dokumenter>Ufortiente Høyagtelse, og Hans egen ublue Stolthed kan faae et ydmygende Stød ------
Ufortiente Høyagtelse, og Hans egen ublue Stolthed kan faae et ydmygende Stød ------
6626

Ufortiente Høyagtelse, og Hans egen ublue Stolthed  kan faae et ydmygende Stød   b) I Betraktning av Skrivterne, at de ikke                           fremdeles skal som en Gangreder smæde sig mere,  og fordærve allevegne  -c) I forhold til Almuen, at den kan bringes                                                                                        fra den Vane, at spørge femdeles efter de Bøger, som de kan undvære, og som skader  dem i mange Maader 

 2)    Saavidt det angaar de beskikkede Lærere, at De samtlige enten maa bruge den Frihed  ved Foregaaende Tilladelse av Collegiet,                                                                                                eller ved et befalende Kongebud, at vælge en vis Text av det Gamle, eller Nye Testamente paa hvilken udledes Forskiellen mellem lovlig Kald til Embedet, og selv taget Dristighed, som ukaldet, som ubeqvem til at forrette Embedet, og --- en anden Gang en Text, som viser Forskiellen mellem sand Lære, grundet i Skrivten, og sværmende Kiætterie, som bestaar i Fordrivelse av Skrivtens sande Mening o: s: v:  

3)      Formoder jeg, at det ville have en fordelagtig Virkning, om der i Hensigt til de omstrippende Læredrenge kunde giøres en                                                                                                             Foranstaltning saaledes, at 2de Politieopsynsmænd kunde ansettes av Stiftet, eller  Amtet, udnævnes, av Prædikestolene tillyses, at de vare beskikkede, og at de som Po-                                                                                                                                             

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone