Bibliotek>Historiske dokumenter>M. Schielderup i Oddernes skriver
M. Schielderup i Oddernes skriver
6597

M. Schielderup i Oddernes skriver

”Hans Nilsen Hauges afskyelige Handlinger

er mig nøye bekiendt af

Fallesens Maaneds Skrivt, ligesaa

af hans Skrivter jeg har læst,

hvori han viser sig som et

ondskapsfuldt Menneske, og

med det allersorteste Hierte”

Bare inngen i de huse der de preker.

”De enfoldige Bønder er dog meget

indtagne i dem, og anseer dem

som Himmelsendte Apostle,

besiælet med Aandens Over-

ordentlige Gaver.

 

Botemidler:

at denne sekt af Øvrigheden

burde fordrives herfra til deres

egen Fødestavn; at deres Skrivter

maatte Confisqueres, og Bog-

trykkeriet fratages dem, og dette

saa meget mere da de nu i

Bo(g)trykkeriet har begyndt paa

en ny Bibel-Oversættelse”

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone