Bibliotek>Historiske dokumenter>Høiædle Høiærværdige Hr Biskop
Høiædle Høiærværdige Hr Biskop

            Høiædle Høiærværdige Hr Biskop!

 

Personlig at opvarte Deres Høiærværdighed efter                                               Ankomsten til Christiansand var ikke allene min                                                   Pligt; men tillige mit ivrige Ønske, da jeg derved                                                    kunde faae Leilighed til at blive kiendt af en                                                                                        Mand, om hvilken Rygtet har sagt mig saa meget                                                      godt og ædelt.         Men da deels Veiens Længde,                                                deels endnu mere   min svage Helbred for nærvæ-                                                            rende Tid nægter mig denne Lykke, ville Deres                                                                    Høyærværdighed tillade, jeg herved giver mig den                                        Ære at lykkønske Dem med den vigtige Post, paa                                                           hvilken det har behaget Forsynet at sætte Dem,                                                        samt at tilbede Dem Held og Velsignelse til at stifte                                                    i Deres vidtløftige Virkekreds alt det gode, som                                                                                                     Deres Hierte visst nok attraaer. -----       

Angaaende det Spørgsmaal, De har behaget at                                                                                                                                                                   fremsætte om Constitution til at betiene Stifts-                                                                                       

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone