Bibliotek>Historiske dokumenter>Høiædle Høiærværdige Hr Biskop
Høiædle Høiærværdige Hr Biskop

 Høiædle Høiærværdige Hr Biskop!

Personlig at opvarte Deres Høiærværdighed efter Ankomsten til Christiansand var ikke allene min Pligt; men tillige mit ivrige Ønske, da jeg derved kunde faae Leilighed til at blive kiendt af en Mand, om hvilken Rygtet har sagt mig saa meget godt og ædelt.  Men da deels Veiens Længde,deels endnu mere   min svage Helbred for nærværende Tid nægter mig denne Lykke, ville Deres  Høyærværdighed tillade, jeg herved giver mig den  Ære at lykkønske Dem med den vigtige Post, paa                                                           hvilken det har behaget Forsynet at sætte Dem, samt at tilbede Dem Held og Velsignelse til at stifte  i Deres vidtløftige Virkekreds alt det gode, som Deres Hierte visst nok attraaer.     

Angaaende det Spørgsmaal, De har behaget at  fremsætte om Constitution til at betiene Stifts-                                                                                       

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone