Bibliotek>Historiske dokumenter>Om hans øvrige Skrifter indeholde saadant, er mig ej viidere bekiendt
Om hans øvrige Skrifter indeholde saadant, er mig ej viidere bekiendt

Om hans øvrige Skrifter indeholde saadant, er mig ej viidere bekiendt –

Over alt er Stiil og Foredrag i dette benævnte saa plat

og lidet underholdende, at det neppe vil faae mange Læse-

re og Ejere. Saa meget mindre, som her haves Adgang

til bedre Læsning ved de efter haanden oprettede

Læsesælskaber. Hvorved gode Moralske Skrifter kom-

me i Almuemandens Hænder – og jo meere

sand Oplysning tiltager, Skoelevæsenet forbedres, den nye

forventende Psalmebogs Værd  erkiendelse og fornuftig

Læsning bliver almindelig med meer Almennyttigt,

jo hesligere vil denne Hauges anmeldte Skremerie,

som alle sekteriske Paafund forsvinde --

 

Elvestrøm Præstegaard d: 7de Septemb 1804.

 

 

                                                                       H:P:Waarum*

 

 

 

 

 

 

 

 

* Hans Peter Waarum

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone