Bibliotek>Historiske dokumenter>der alle vare borte, nødedes jeg til at lukke mig inn paa et Kammer
der alle vare borte, nødedes jeg til at lukke mig inn paa et Kammer
6616

der alle vare borte, nødedes jeg til at lukke mig inn paa et

Kammer, og mine Børn med min kone paa et andet. --- Nu vendte

han tilbage, og da Huuset var øde, traf han just paa det Værelse

hvori min Kone var. --- Dets Dør, som Gade Døren, sprængte han,

nu overfaldt han min Kone ------ Børnens Pænge, min Kone sægnede

ned for hans Fødder  --- med det skarpe Sverd svinget over hendes

Hoved --- han besvor hende at følge sig ud --- hun lovede det --- da hun

siden faldt i Afmagt, lyste han Velsignelsen over hende, velsig-

nede Børnerne og løb du. ---- Jeg maatte see at blive skildt

med et galt Menneske; fik i en Hast Bud til Lensmanden

som med en Deel andre arresterede ham om Aftenen. ----

I sex Dage nød han i Arresten slet intet. --- han blev

Bindegal *--- der maatte holdes Vagt over ham. --- i hans

Lommer fandtes et Hyrde Brev fra Hans Nielsen, hvori

stod tilsidst, at Det til Slutning ogsaa maatte sændes

til Jens Olsen i Moe. --- Beviis for at Hans Nielsen

havde forstyrret ham, og havde havt Bekiendtskab med ham.

Da Kulden Indtraf blev han bædre, er nu igien paa frie Fod,

men halvgal --- arbeider intet. --- taler aandeligt Svermerie,

og ei mere at kunde forbædre paa en fornuftig Maade.

Det omtalte Brev fra Hans Hauge har ieg til Efftersyn

naar forlanges. --- Min Kone, der var frugtsommelig, er

fra den Dag af yderst svag --- Fosteret har vist taget

Skade. --- og min huuslige Lykke --- min eneste Glæde

paa dette icolerede Stæd --- har denne Tildragelse

aldeles derangeret. ----

 

Foruden denne Kiends Gierning kunde jeg anføre som sand-

færdig Tildragelse, at medens Enke Frue Bomhoff

paa Eide var bortreist fra sit Boepæl, havde Hans Nielsen

eller hans Tilhængere været hiemme i hendes Huus, der forstyr-

ret En af hendes Beslægtede, en Jomfrue Bomhoff, som

Huusvæsenet var betroet til, faaet hende til at forlade

Fruens Boepæl --- og reist bort med hende. --- som dog var

et umyndig Fruentimmer og et endnu ei fuldvoxet Menne-

ske. --- Da Huusmoderen vendte tilbage var Huuset forladt,

 

 

* fullstendig vanvittig, eg.: Så gal at han må bindes

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone