Bibliotek>Historiske dokumenter>Underdanig Pro Memoria - For med mueligste Nøyagtighed at kunne erklære mig over de i Deres Høyærværdigheds
Underdanig Pro Memoria - For med mueligste Nøyagtighed at kunne erklære mig over de i Deres Høyærværdigheds
151

                        Underdanig Pro Memoria!

 

 

 

For med mueligste Nøyagtighed at kunne erklære mig

over de i Deres Høyærværdigheds P: M: af 16de dennes

forelagte Qvestioner, betreffende Beskaffenheden af Hans

Nielsen Houges Sekt --- sammes Fremgang her --- og de tien-

ligste Midler at standse sammes skadelige Følger --- har

jeg ved nøye at sammenholde mine giorte Bemærkninger

med Hans Høyærværdigheds Hr – Biskop Hansens Pastoral-

Skrivelser dets angaaende fundet samme ganske overeen-

stemmende.            Fremgang finnes denne Sekt paa no-

gen Tid ei at have vundet her, men heller nogen standsning

i dens videre Udbredelse, ved forsigtig Anvendelse af de

tienligste Midler i de offentlige Taler og  Catechisationer;

Dog uden Øvrighedens krafftige Medvirkning, vil disse

ei være tilstrekkelige --- Alvorlig Forbud mod al Om-

flakning ei allene i fremmede Sogner, hvor man falby-

der sine Vahrer, men endog i Egne, hvor man har for

Skik, ligesom med en Budstikke at opfordre til Møde

for de omflakkende saa kaldte Apostle, for at høre hvad

Aanden indgiver dem at tale under Sammenkomst

til Bøn og Sang, hvilket Forhold man ei vel kan

undgaae at give Navn af Stempling ---

 

De ivrigste og mest virksomme i dette Kald, og som

i den Deel søge at udmerke dem, findes 4re, nemlig

paa Gaarden Hodnefield i Kloster – Sogn, 2de Blinde

paa Gaarden Hougvolstad i samme Sogn, Gaard

Mand John Rasmussøn; Og paa Gaarden Broe

i Askøe – Sogn, en 28 aarig Dreng nevnt Niels Troelsen 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone