Bibliotek>Historiske dokumenter>Prost og sognepræst Arvid Heibergs innberetning om Hans Nielsen Hauge
Prost og sognepræst Arvid Heibergs innberetning om Hans Nielsen Hauge
Houschen, Præstegaard, 2. august 1804.

                        Underdanig Pro Memoria!

For med mueligste Nøyagtighed at kunne erklære mig over de i Deres Høyærværdigheds P: M: af 16de dennes forelagte Qvestioner, betreffende Beskaffenheden af Hans

Nielsen Houges Sekt --- sammes Fremgang her --- og de tienligste Midler at standse sammes skadelige Følger --- har jeg ved nøye at sammenholde mine giorte Bemærkninger med Hans Høyærværdigheds Hr – Biskop Hansens Pastoral -Skrivelser dets angaaende fundet samme ganske overeenstemmende.  Fremgang finnes denne Sekt paa nogen Tid ei at have vundet her, men heller nogen standsning i dens videre Udbredelse, ved forsigtig Anvendelse af de tienligste Midler i de offentlige Taler og  Catechisationer; Dog uden Øvrighedens krafftige Medvirkning, vil disse ei være tilstrekkelige --- Alvorlig Forbud mod al Omflakning ei allene i fremmede Sogner, hvor man falbyder sine Vahrer, men endog i Egne, hvor man har for Skik, ligesom med en Budstikke at opfordre til Møde for de omflakkende saa kaldte Apostle, for at høre hvad Aanden indgiver dem at tale under Sammenkomst til Bøn og Sang, hvilket Forhold man ei vel kan undgaae at give Navn af Stempling ---

De ivrigste og mest virksomme i dette Kald, og som i den Deel søge at udmerke dem, findes 4re, nemlig paa Gaarden Hodnefield i Kloster – Sogn, 2de Blinde

paa Gaarden Hougvolstad i samme Sogn, Gaard Mand John Rasmussøn; Og paa Gaarden Broe i Askøe – Sogn, en 28 aarig Dreng nevnt Niels Troelsen 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone