Bibliotek>Historiske dokumenter>Dette er omtrent hvad jeg effter min troe
Dette er omtrent hvad jeg effter min troe
6584

Dette er omtrent hvad jeg effter

min troe, der skal og bør giøres

nu følger, hvad jeg troe, der kan og kunde

og burde giøres efter Klogskab:

 

 

      1. Ligesaa bør de civile Øvrigheder

og Æmbedsmact ligetil Lehnsmænd, befales

at vaage ------ ej alene opgive til Kg (Stifftsøvrigheder) Cancellie

de lovstridig gudlige; at  Loven ham ____________,

noe og de fremdeles maatte begaae,

for at de derfor effter Lovene ----------

 

I særdeleshed bør vedk. Æmbedsmænd

bemyndiges at forbyde dem at siden Præstene __________

holde offentlige Forsamlinger - Præken paa Kirkebakken,

i Overensstemmelse med Forord: af 13 Jan 1741, som ___ er gienkaldet

                                                                                                    5 Marti 1795

 

tillige var det var aflagt og nødvendigt

at enkelte Artikler af bemeldte Forordninger

bleve til visse Tider, oplæste fra

Prækestolerne tilliggemed passende           altid

Formaninger af Præsterne til Almuen          sagtmodige og tolerante                                                                                                  men dog heller alvorlige og kraftfulde                                           

                                                                                                   

                                                                                                           

   

                                                                                         __________

2.  Overbevises de om at ______  _______         og Omstreifere

da bør Rescript af 21 Sept 1671 endog                fra Bøgd til

nemlig med Hensyn til Christians.                          Bøgd, hvortil

                                                                                         H.H.- har ærfart

                                                                                         og endnu ikke ________

Om og Hvervede da bør tiltales

___________________________________________________

___________________________________________________

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone