Bibliotek>Historiske dokumenter>holder en Mængde Karle, Qvinder og Børn
holder en Mængde Karle, Qvinder og Børn
6556

holder en Mængde Karle, Qvinder og

Børn, samlede fra alle fremmede Egne,

især fra Østlandet, saa maatte vel i

det mindste den opvoxende Ungdom

freqventere Skolerne for at erholde

sand christelig Underviisning, og ledes

saavidt muligt fra det hierneforvirrende

Sværmerie, som hans Sect bibringer dem.

 

  1. Naar de udgive, som de allerede have

giort, i Tryk Skriffter, enten oprøriske f. E.

naar de kalde vor Øvrighed en ugudelig, u-

christelig Øvrighed, eller saa sværmerske, at

de forvirre Almuen, da burde de vel uden

Skaansel tiltales strax, efter de Forordninger

vi alerede have ------ og ethvert af deres Skriffter

være under strængeste Politie-Opsyn ----- saameget

mere nødvendigt bliver dette, da det just

er ved sine Skriffter, at H. Houge forskaffer

sig det store Tilhæng blant Almuen, og

han derfor og har baade kiøbt Bogtrykkeriet

her i Christiansand, hvorpaa han nu søger

Kongl. Privilegium, og har anlagt 1 Miil

herfra en betydelig Papiir-Fabrik. -----

 

Under Anonymitetens Maske burde

de ingenlunde have Tilladelse at skiule

sig. -------

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone