Bibliotek>Historiske dokumenter>Affordrende* Oplysninger om Hans Nielsen Hauge
Affordrende* Oplysninger om Hans Nielsen Hauge

Affordrende* Oplysninger om Hans Nielsen Hauge.

hans fanatiske Lære, Sects Beskaffenhed og Fremgang.

Samt tienlige Midler til at hæmme Samme.

 

 

Hans Nielsen Hauge er i disse Sogner, Nedre Qvinnesdals

Præstegiæld, lidt eller intet bekient, og hans Lære med Til-

hængere ligesaa. Hans Sects Beskaffenhed veed altsaa

Almuen her intet af. da her aldrig har indfundet

sig nogen, mig vitterligt, som enten har holdt Forsam-

linger læret eller kalt noget i denne Fald. Denne

Mands fanatiske Lære og Udledelser til Almuens

Forvirring har Herr Biskop Hansen i pastoral

Skrivelse og seenere Afskeds Brev til Præsteskabet

i Christiansands Stift bekienndtgiort. Kun et af

denne Hauges Skrifter kaldet: Betænkning til Guds

Børns Samtale med sin Gud, under Morgen og Aften

Bønner med nogle Psalmer, er mig hændelseviis kom-

met for Øyne, og saa vidt erindres og skiønnes, sma-

ger samme af megen Eenfoldighed, uden all grun-

dig Lære Orden. Men ogsaa uden Hang til Oprørs Tegn

mod Overherredømme og Øvrigheds Anordninger -

 

 

 

 

 

 

 

 

* klargjørende

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone