Bibliotek>Historiske dokumenter>Som de sige: han ikke er af de Salige i Aanden
Som de sige: han ikke er af de Salige i Aanden

 

Som de sige: han ikke er af de Salige i Aanden ----    

Saale: for ex. Dovenskab; thi mange af denne  Egns

Drenge og Piger have nu floket  sig sammen, vil forlade

deres Fødested og tienester allene for at tye hen til

Hans Houge, hvor de troe at skal leve som i Paradis.

Saaledes f: ex: Tyverie thi En af Biercreim Sogn prædiket

om Søndagen og i Ugen derpaa blev han grebet i

stor tyverie --- Ja maaske ogsaa Løsagtighed, saa

velsom  Selvmord og Børnemord hvorom haves

sikre Ind Beretninger; derfor man maa gyse ved

at tænke paa hvad denne Skinhellighed og falske Iver har

frembragt --- dette Sværmerie har da ved Disse, uden

Pass, omløbende, hvilket med et godt Politie kunde

maaske Rettelig været standset i Begyndelsen, saaledes

udbred sig, at der nu holdes offentlige Samenkom-

ster baade i Almuens Huuse og paa Kierkegaardene

hvorved adskillige udblive fra Guds Huus ----- !

for nu at standse dette, som er vel sildigt, vil det

være nødvendigt, at alle Houges Skriffter /: som

er det dummeste Vaas, der kan tænkes, skiønt forsynet

med Bibelsk Sprog, der ej siælden ere fordreid :/ men

Confisquerer; thi man har ikke blandt Almuen at

befrygte, som i den Lærdes Hender, at en forbuden Bog

bliver søgt med større Begier --- fremdeles Enhver

omløbende Prædikant, saavelsom den der modtog

disse i deres Huus skulle mulcteres til Skolekassen

og de tilløbende Tilhørere halv saa meget, dog at

Mulcten blev fordobblet ved Gientagelser og under

Executions tvang udredes uden videre tings vidne,

thi i anden fald blev det hele latterligt og svermerisk

blev da værre, og hvo der ej havde, som mindre for-

muende til betale med af tilhøreren, den Mulct skulle

Værten og Prædikanten udrede under Executions

Tvang  ---  I sær vilde det meget bidrage til 

 

 

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone