Bibliotek>Historiske dokumenter>Undervisning /: især de unge
Undervisning /: især de unge
131

Undervisning /: især de unge :/ de synes at være

meget bekuemrede for Deres Saligheds

Sag, den de troe ike alvorlig nok hidtil ha-

ve betænkt og søgt at befordre hos sig selv

og andre som de have levet i Forbindelse

med; dog alt dette med en Slags Tilbagehol-

denhed for Læreren. Det er mig og ike andet be-

kiendt, med at de jo ere flittige og troe

i deres Arbeyde. Herren give enhver

Naade til at prøve alle ting og behol-

de Det Gode. –

 

Høylands Præstegaard                                       Underdanig

        den 7de august: 1804.                                            af

                                                                                  Wessel Brown*,

                                                                            Provst i Jædderens                                                                                                         Provstie og Sogne-                 

                                                                            prest til Høylands

                                                                            Præstegield i

                                                                            Christiansands Stift

 

 

 

 

Til Høyædle og Høyærværdige

            hr  J: Bloch.

 

S: S: Theologiæ Doctor og Biskop

over Christiansands Stift. --

                                              

                               _________________________________

 

4 Jæderens Provstie

Hr Provst Wessel Brown

Sognepræst for Høylands Kald

 

 

* Knud Wessel Brown, 1752-1837. Farmor var søster til Tordenskjold; farfar endret      etternavnet fra Brun til Brown. Etter innvielsen til presteembetet, reiste han         som skipsprest til India og Kina før han returnerte til Norge. Biskop Peder Hansen karakteriserte ham som «en hyperchonderisk og svagelig mand».

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone