Bibliotek>Historiske dokumenter>nedværdige den af Øvrigheden forordnede Lærestand og den offentlige Gudsdyrkelse
nedværdige den af Øvrigheden forordnede Lærestand og den offentlige Gudsdyrkelse
119

nedværdige den af Øvrigheden forordnede

Lærestand og den offentlige Gudsdyrkelse

i Kirkerne vil enhver tilstrækkeligen blive

overbeviist om de læser bemeldte Hans

Nielsen Houges udgivne fanatiske men til-

lige forvirrede Bøger som og er For-

maalet, for disse Prædikanteres Taler

i Husene og Denne yderste Umagen De alleveg-

ne giøre sig for at skaffe sig Tilhængere af deres Menin-

ger. At det og er en af Sektens Hoved Lær-

dome i Verdens Foragt mod at undrage

sig fra Arbeyde og Haandtering for at dri-

ve Proselytmagerie er nok som bekiendt.

Hvad Det har behaget nogle Lærde i Danmark

i Deres maaneds-Skrivter Flyve-Blade og

Poesier: at giøre Den geystlige Stand for-

hadt og forestille Denne Stands arbeyder

som overflødige og unyttige: Det samme

giøre nu disse ulærde her i Norge

for om mueligt, at drage Tilhøreres

Tilliid fra Deres rette Lærere. For den

geystlige Stand kand dette Væsen have

meere Nytte end Skade, Det kand tiene

os til Opvækkelse, til at tænke desto al-

vorligere paa Hoved-Sagen i vore Em-

beder: Vort offentlige Foredrag, Vore

Catechisationer for den voxne Ungdom til

Dens tilvoxende Oplysning. Vor Omsorg

for Skolerne og Skoleholdernes Underviis-

ning, saavidt locale Omstændigheder det

kand tillade og saaledes Behandlingen

af de os anbetroede Menigheder. Vild-

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone