Bibliotek>Historiske dokumenter>Provstiets Forretninger
Provstiets Forretninger

Provstiets Forretninger, maae jeg tage mig den Frihed                                                        at melde, jeg ikke allene ingen Lyst har til at paatage                                                        mig denne Byrde; men vil endog, paa Grund af min svage-                                    lige Forfatning, frabede mig samme. ---

I Anledning af det Kongl Danske Cansellies Skrivelse                                                    under 20 f: M:, angaaende den berygtede Sværmer                                                                             Nielsen Houge og hans Tilhængere, være det mig                                                                              ogsaa tilladt herved at indberette, det min Meenighed                                                    endnu er saa lykkelig, intet at kiende til denne Mand eller                                                      hans Læresetninger. I forrige Aar skal en af hans                                                                                                 Emissarier have reist henigiennem og ved den Leilighed                                                                                              skiænket et Par af hans udgivne Piecer til de Folk,                                                                                 i hvis Huus han havde Natteherberge, men jeg har                                                    siden ikke merket, at dette har i denne Egn frembragt                                                        nogen Sensation.    Saadant Uvæsen dæmpes uden                                                           Tvivl aller bæst ved at begægne* det med Ringeagtelse                                           og endnu bedre ved Oplysnings Udbredelse iblandt                                                  Almuen. ----

Til Slutning anbefaler jeg mig i Deres gunstige                                                        Bevaagenhed, under Forsikkring, jeg stædse vil bestræbe                                       mig for at findes værdig den Ære og Lykke at kaldes

                                                                                              Deres                                                                                                                      Høiædle Høiærværdigheds

Mandal den 21de Julii 1804.                               underdanige Tiener

                                                                                       J C  Schelven**            

 

 

 

*   behandle                                                                                                                                                                                                             **Janus Claudius Schelven, 1751–1820. Sogneprest i Mandal prestegjeld 1788-                                                                                                                                          1816                 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone