Bibliotek>Historiske dokumenter>Medborgere, der enten ere for svage eller lidet oplyst
Medborgere, der enten ere for svage eller lidet oplyst

 

 

Medborgere, der enten ere for svage eller lidet oplyst til ligefrem                         at erklære sig for eller imod disse Oplysningens og Sandhedens                 Fiender, kunde anbringe til Denne Sectes Forsvarer Følgende:

Mange, siger man, have dog, med at antage samme, aflagt Drukkenskab,                og beflittet sig paa et ordentligere Liv. Erfarenhed synes og, med Hensyn          til nogle Mennesker, at bekræfte dette; men maa tillade mig at spørge,                          om saa vel Menniskeheden, som Moralitet og Staten selv vinder noget med       at see Drukkenskab ombyttet med Haardhed, Ubarmhiertighed, Dovenskab,   Løsagtighed og fleere Laster? --- Selvmord og merkelige Manddrab                                        skal denne Lære allerede have giort bekiendt der,- Hvor den har vundet    ligesom Borgerrett; og hvor snart lignende  Optrin skal finde Stæd                                                                                                           hos Os, viides ikke. Hvoe gifer dog ikke med at erindre sig hvad               Fanatisme, foreenet med uægte Religions Iver, ofte bevirkede. ---

Unægteligt er det tillige, at en Hoved-Aarsag, hvorfor denne fanatiske         Lære har grebet her saa meget om sig, er Mangel paa populair Oplysning          hos Folket, Føelelse og Smag for samme hos nogle af Statens Embeds-mænd,                                                                                   og fordi vi leve i en Egn, hvor Politievæsenet især med Hensyn til     Omløbere, aldrig pleies; hvorfor pasløse Mennisker ikke allene tillades              at reyse Landet ubehindret om; men endog at samenkalde Almuen                             i Huuse og paa offentlige Stæder.

Nu spørger man endelig --- hvorledes dette Onde bedst kan standses?                Gid man allene ikke noget for silde giorde dette Spørgsmaal. At  foreslaae            passende Midler hertil er vanskeligt; dog vover jeg at fremsætte mine                                                                                                

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone