Bibliotek>Historiske dokumenter>da de ved deres Samlinger standse Vindskibelighed
da de ved deres Samlinger standse Vindskibelighed
161

da de ved deres Samlinger standse Vindskibelighed,

ere Dovenskabs og Ladheds Talsmænd, fordømme

enhver uskyldig Glæde og opvække Modløs-

hed og Fortvivlelse endog i den Grad, at

Mange, smittede af deres Lære, unddrage

sig alt Arbeide, gaae som hen i Taaget

og saaledes blive unyttige Lemmer for

Staten. Da de ivre imod al sand Oplysning,

fordømme de bedste og til almindelig Folke-

held mest hensigtende Skrifter, og derimod

overalt sælge Hans Nielsen Houges Vaas, der

efter deres Sprog er den eneste Saligheds

Vei, synes det at være høist nødvendigt, at dette

Uvæsen standses, der alt for vidt har grebet om sig

paa sine Steder.       Maaske hæmmes det, naar

Hans Nielsen Houges Skrifter /: som trykt Usands :/ ani-

mileres: Naar Hans Houge og hans Emissarier

forbydes saavel i Bøndernes Huse som paa aaben

Mark at holde Forsamlinger: Naar det blant

Almuen overhaandtagende Løsgiengeri indskræn-

kes, og at De som giøre sig skyldig deri paa-

gribes og føres til nærmeste Forbedrings

Huus, for der at lære Lydighed mod Øvrighed

og arbeide i Stilhed og æde deres eget Brød.

 

            Jelsøe Præstegaard den 19de Septbr: 1804

                                                           P: Knudsen*

 

 

Høiædle og Høiærværdige

Hr. Dr. Bloch, Biskop over

Christiansands Stift

 

 

 

 

* Poul Knudsen, f. ca. 1764, sogneprest og forligelseskommissær (Skulle megle i private tvistemål. Disse skulle behandles av forlikskommisjonen før de ev. kunne bringes inn for retten. En av forlikskommissærene på landet skulle være sivil embetsmann. Vervet tilfalt vanligvis sognepresten, som gjerne også førte forliksprotokollen.)

 

 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone