Bibliotek>Artikler>Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge til sin biskop Jens Bloch i Christiansands Stift i 1804.
Originalt brev  skrevet av Hans Nielsen Hauge på vei til Hitra i februar 1802
Originalt brev skrevet av Hans Nielsen Hauge på vei til Hitra i februar 1802
2021-11-24
Prestenes innberetninger om Hans Nielsen Hauge til sin biskop Jens Bloch i Christiansands Stift i 1804.
Du vil finne disse transkriberte innretningene under temaene Bøker og Tidsskrifter og Historiske Dokumenter.

30 juni 1804 ble det fra det Kongelige Danske Cancelliet i København  sendt ut en skrivelse til  alle amtmenn, fogder, biskoper, proster og sogneprester i Norge hvor de fikk beskjed om å sende inn sine innberetninger om den beryktede svermer Hans Nielsen Hauge. Denne skrivelsen må sees i sammenheng med et  brev som daværende biskop Peder Hansen den 24 april  sendte til Kanselliet. I dette brevet gir han uttrykk for sterk bekymring  over Hans Nielsen Hauge og haugianernes vekkelse og utbredelse i stiftet.  Her foreligger det innberetninger fra proster og prester i Christiansands Stift  til sin biskop Jens Bloch om Hans Nielsen Hauge. 
 

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone