Bibliotek>Historiske dokumenter>een av Hauges Tilhængere, der kom fra Jæderen og vilde rejse til Christiansand
een av Hauges Tilhængere, der kom fra Jæderen og vilde rejse til Christiansand

een av Hauges Tilhængere, der kom fra Jæderen og vilde

rejse til Christiansand, for at kjøbe een heel Deel av Hauges

Bøger, ved fornufftige Forestillinger avvendt saa aldeles

fra sit Forehavende, at Manden herfra begav sig paa hjem-

vejen og gandske opgav sit Forehavende.  ----

 

Av Hans Houges Bøger ere mig fore kommet Følgende,

hvilke een av hans Agenter havde avsadt her i Præstegel-

det, nemlig: ---

 

1.        Evangeliske Levneds Regler, hvorudi paa en Kort, een-                                       foldig og tydelig Maade bliver vist den sande Vej etc -                         med en tillagt Betænkning over Herrens Bøn F: V:                                           og H: N: Hauge, Kjøbmand i Bergen. Trykt i                                                            Christians: 1803 av Peder Høeg. ---

2.        Betænkning til Guds Børns Samtale med din Gud og                                           Skaber, under ugentlig Morgen og Aften Bønner ----                                               udgivet av H: N: Hauge Kjøbmand i Bergen. Christi-                                         ansand 1803 trykt av Ped: Høeg. ---                                                                            3.        Det nye Testamentes Apokrypfiske* Bøger etc: Trykt                              paa H: N: Hauges Forlag for Joh: Rud: Thule ---                                                     Khavn 1801. ---                                                                                                              4.          Forsøg til Avhandling om Guds Viisdom forfattet i 4                                            Kapitler etc: --- Sammenskrevet og nu rettet og forbedret                                med et Tilskrifft av en ringe Bondesøn H: N: Hauge                                           i Thune Sogn etc: ---  3de Oplag Khavn 1800            --- Med                                en vidløfftig Fortale, dat: Hauge 7de Aug: 1796 H: Nsen                                            hvori ogsaa findes et Par Blade som kaldes Forsvar for                                       mit Skrivt: Betragtning over Verdens Daarligheder. ----

 

            Disse Bøger ere vel alle idel religions Sværmerie,                                                  og et uforklarligt mystisk pietistisk Væv, uden Plan eller                                              Nexus*; Men den sidste er dog instar omnium***; og han                                           

 

 

*         Religiøse tekster som av religiøse autoriteter ikke ansees som guddommelig inspirerte

**       Nexus: Sammenheng

***    En del av det hele, treffende

Kontakt oss

Haugeinstituttet
Industrigata 12 
4632 Kristiansand 

92 26 09 05 

Kontonummer: 1604 13 45504

 

 
Powered by Cornerstone